Vybudování podkrovních učeben v ZŠ Tachlovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vybudování podkrovních učeben v ZŠ Tachlovice zadávané zadavatelem Obec Tachlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Tachlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vybudování podkrovních učeben v ZŠ Tachlovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek, a to v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr. Stavební práce spočívají ve vybudování podkrovních učeben v objektu ZŠ Tachlovice. Přestavba zahrnuje kompletní výměnu krovu, nadezdění obvodových konstrukcí a zvýšení hřebenu oproti stávajícímu stavu. V rámci realizace veřejné zakázky budou vybudovány 2 nové učebny, každá pro 30 žáků, spolu s technickým zázemím (WC dívky, WC chlapci, WC pro invalidy, sklad), ředitelnou a kabinetem pro vyučující.

Externí odkaz na bližší informace

www.tachlovice.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Tachlovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9.924.513, 44 Kč bez DPH (12.008.661,- Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2019, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Jiří Kocík

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Jiří Kocík

Kontaktní e-mail: jiri.kocik@kocik-legal.com

Kontaktní telefon: 775730020

Kontaktní datová schránka: sang8r6

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vybudování podkrovních učeben v ZŠ Tachlovice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Vybudování podkrovních učeben v ZŠ Tachlovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Chládek a Tintěra a.s. (62743881) Uchazeč 17 924 950,07 Kč vč. DPH
14 814 008,33 Kč bez DPH
Reader a Falge s.r.o. (28714989) Dodavatel 13 036 774,74 Kč vč. DPH
10 774 194,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap