Oprava povrchu místní komunikace v obci Svojšín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava povrchu místní komunikace v obci Svojšín zadávané zadavatelem Obec Svojšín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Svojšín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava povrchu místní komunikace v obci Svojšín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy úseku místní komunikace č. 5c, délky 160 m, v katastrálním území Svojšín, obci Svojšín, okres Tachov. V celé trase dojde nejprve k odstranění nečistot a následnému rozrytí stávajícího krytu z penetračního makadamu. Dále bude provedena podkladní vrstva s funkcí vyrovnávky z obalovaného kameniva ACP 16 a následně položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu střednězrnného ACO 11 v tloušťce 40 mm. Stávající poškozené obruby budou nahrazeny novými. Zemními pracemi narušený pruh území mezi nově položenou vyměněnou obrubou bude upraven dosypáním vhodnou zeminou, jejím urovnáním, ohumusováním ornicí a osetím travním semenem. Podrobná specifikace a popis prací jsou uvedeny v dokumentaci vypracované p. Františkem Zwettlerem, autorizovaným stavitelem pro dopravní stavby ze dne 3. 9. 2021, a výkazu výměr.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000000-7 Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Svojšín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

870 000,- Kč bez DPH (1052700,- Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

866 999,60 Kč bez DPH (1 049 069,52 Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

866 999,60 Kč bez DPH (1 049 069,52 Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

28. 2. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 1. 2022

Lhůta pro podání nabídek

16. 2. 2022, 00:00:15 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Svojšín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Tomáš Petráň

Kontaktní e-mail: obec@svojsin.cz

Kontaktní telefon: +420607677461

Kontaktní datová schránka: pudasuy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava povrchu místní komunikace v obci Svojšín.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Protokol 16. 2. 2022 Zobrazit
Smlouva o dílo 10. 3. 2022 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava povrchu místní komunikace v obci Svojšín zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Silnice Klatovy, a.s. (45357307) Uchazeč 1 098 364,60 Kč Kč vč. DPH
907 739,34 Kč Kč bez DPH
PROMONASTA s.r.o. (26323737) Dodavatel 1 049 069,52 Kč Kč vč. DPH
866 999,60 Kč Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap