Stavební úpravy a zateplení kiosku na Slavném II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a zateplení kiosku na Slavném II. zadávané zadavatelem Obec Suchý Důl. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Suchý Důl

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a zateplení kiosku na Slavném II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a zateplení kiosku s veřejným občerstvením. V budově vznikne místnost s kuchyní a výčepním pultem, z bývalé hasičské zbrojnice pak společenská místnost včetně sociálního zázemí a zázemí pro personál. Součástí stavebních úprav je nové vytápění, elektroinstalace, hromosvody, vzduchotechnika, rozvody zdravotně technických instalací s napojením na stávající kanalizaci a přípojku vodovodu. Zateplení obvodových stěn je navrženo z kontaktního zateplovacího systému s tenkovrstvými fasádními omítkami. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.ppe.cz/v2/GovTenderList.aspx?cid=51e3417f-a83e-415e-ae19-032c11812ac8

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212420-6

Místo plnění veřejné zakázky

Dle zadávací dokumentace

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 339 426,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 11. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 11. 2020

Lhůta pro podání nabídek

10. 12. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PPE.CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Filip Haferník

Kontaktní e-mail: hafernik@ppe.cz

Kontaktní telefon: +420 595 170 938

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a zateplení kiosku na Slavném II..

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap