Výstavba chodníků v Obci Struhařov – ulice Mnichovická – 2.-3. Etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba chodníků v Obci Struhařov – ulice Mnichovická – 2.-3. Etapa zadávané zadavatelem Obec Struhařov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Struhařov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba chodníků v Obci Struhařov – ulice Mnichovická – 2.-3. Etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku v obci Struhařov, v ulici Mnichovická, které zajistí bezpečný pohyb chodců podél průjezdné silnice II/508. V současné době je daný úsek bez chodníku pouze s nezpevněnou krajnicí vozovky. Navržená stavba chodníku začíná na Školním náměstí po pravé straně komunikace Mnichovická II/508 pohledem proti kopci. Pokračuje dále k Hliněnému rybníku, kde trasa zůstává na pravé straně a významně přechází do souběhu i na levou stranu. Zde v horní části je chodník veden po obou stranách komunikace z důvodů zástavby RD na levé straně a budování vyšší občanské vybavenosti na straně pravé. Chodník končí křižovatkou ulice Mnichovická s komunikací II/113 – Ondřejovská.Součástí předmětu plnění je vybudování 4 osvětlených přechodů pro chodce, přesun a doplnění některých sloupů veřejného osvětlení, kamerová zkouška odvodnění a jeho případné dílčí opravy a další související práce.

Externí odkaz na bližší informace

www.struharov.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213316-1

Místo plnění veřejné zakázky

Struhařov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 100 000,- bez DPH (6 171 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 302 741,64 bez DPH (3 996 317,38 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 302 741,64 bez DPH (3 996 317,38 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2016

Lhůta pro podání nabídek

7. 7. 2016, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Arpus Trade, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr.Lukáš Podškůbka

Kontaktní e-mail: Lukas.Podskubka@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420724521551

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba chodníků v Obci Struhařov – ulice Mnichovická – 2.-3. Etapa.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba chodníků v Obci Struhařov – ulice Mnichovická – 2.-3. Etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
HES stavební s.r.o. (28143213) Dodavatel 3 996 317,38 Kč vč. DPH
3 302 741,64 Kč bez DPH
ZKP Kladno s.r.o. (47545445) Uchazeč 5 814 902,69 Kč vč. DPH
4 805 704,70 Kč bez DPH
STRABAG a.s., Odštěpný závod Praha (60838744) Uchazeč 5 635 792,30 Kč vč. DPH
4 657 679,59 Kč bez DPH
M-SILNICE a.s. (42196868) Uchazeč 4 342 151,98 Kč vč. DPH
3 588 555,36 Kč bez DPH
Jiří Toman (12540731) Uchazeč 4 874 598,44 Kč vč. DPH
4 028 593,75 Kč bez DPH
SILMEX s.r.o. (48951081) Uchazeč 5 430 872,27 Kč vč. DPH
4 488 324,19 Kč bez DPH
Merit Bau CZ a.s. (27259544) Uchazeč 5 371 111,66 Kč vč. DPH
4 438 935,26 Kč bez DPH
Transbeton Bohemia, s.r.o. (27083403) Uchazeč 5 424 157,48 Kč vč. DPH
4 482 774,78 Kč bez DPH
TANNACO,a.s. (61677272) Uchazeč 6 147 636,99 Kč vč. DPH
5 080 691,73 Kč bez DPH
TANNACO,a.s. (61677272) Uchazeč 6 147 636,99 Kč vč. DPH
5 080 691,73 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap