Výstavba chodníků podél silnice III/4469 v obci Štarnov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba chodníků podél silnice III/4469 v obci Štarnov zadávané zadavatelem Obec Štarnov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Štarnov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba chodníků podél silnice III/4469 v obci Štarnov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky výstavba chodníku podél silnice III/4469 v obci Štarnov v souladu s vypracovanou projektovou dokumentace pro společné povolení, zpracovanou Ing. Rostislavem Grebíkem, Sobáčov 99, Mladeč 783 21, IČ 04088620, ČKAIT 1202111.
Návrh chodníku je převážně veden podél vozovky na silničním pozemku v travnatém pásu a po nezpevněné krajnici z drceného kameniva. V zájmovém území se rovněž nacházejí sjezdy k přilehlým nemovitostem, které zůstanou zachovány, trasa chodníků bude přes ně přecházet.
Začátek úseku chodníků je navrhnutý za mostem přes potok Aleš a konec úseku chodníků je zakončen místem pro přecházení v návaznosti na stávající chodník vedoucí od obecního úřadu. Chodník je rozdělen na 2 větve místní komunikací ke sportovnímu areálu. Chodník je zařazen do kategorie místních komunikací IV. třídy, funkční skupiny D. Chodník je navržen jako komunikace pro pěší s vyloučením nebo přísným omezením přístupu motorové dopravy.
Výstavbou chodníků, bude zcela zajištěna bezpečnost chodců při pohybu přes centrum obce podél silnice III/4469. Řešené pěší komunikace jsou navrženy na předpokládané intenzity chodců. Současně je respektován i bezpečnostní odstup 35 cm, jenž je možné dodržet s přihlédnutím na polohopisné a majetkoprávní poměry. Chodník je navržen v základní šířce 1,85 m. Od komunikace je oddělen silničními obrubníky ABO 2/15 N s fází 2 cm. Sjezdy jsou navrženy ve stávajícím šířkovém řešení. Ve styku s vozovkou jsou lemovány silničními obrubníky ABO 2/15 N s fází 4 cm. V místě vstupu na vozovku je chodník lemován silničními obrubníky s fází 2 cm. Při styku se zelení je použit betonový obrubník ABO 15-10 (100/8/20 cm) s fází 6 cm z důvodu vytvoření vodící linie. Nově dodlážděné chodníky jsou lemovány zapuštěnými betonovými obrubníky ABO 15-10.
VĚTEV 1:
Směrový návrh kopíruje směrové poměry stávající silnice III/4469. Chodník je navrhnutý v přímém úseku a je a konec úseku je zakončen směrovým obloukem, které tvoří nároží o poloměru R=4,15m. Celková délka větve 1 je 52,47m.
VĚTEV 2:
U větve 2 směrový návrh rovněž kopíruje směrové poměry stávající silnice III/4469. Začátek úseku je tvořen směrovým obloukem, který tvoří nároží o poloměru R=4,25m. Trasa dále pokračuje přímým úsekem a chodník je zakončen směrovým obloukem, které tvoří nároží o poloměru R=2,15m. Celková délka větve 2 je 80,86m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7; 45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Štarnov, Olomoucký kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

877 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 1. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 1. 2022

Lhůta pro podání nabídek

26. 1. 2022, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Dominika Doláková

Kontaktní e-mail: vr@arsra.cz

Kontaktní telefon: +420774415157

Kontaktní datová schránka: vvbnd3z

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba chodníků podél silnice III/4469 v obci Štarnov.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap