B.j. 7PB - PČB Staré Sedliště

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce B.j. 7PB - PČB Staré Sedliště zadávané zadavatelem Obec Staré Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Staré Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

B.j. 7PB - PČB Staré Sedliště

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci dvoupodlažního objektu s č.p. 84 včetně přístavby objektu o velikosti odstraněného objektu č.p. 247 v cetrální části obce Staré Sedliště, bez podsklepení, obsahující 7 bezbariérových bytových jednotek do 50 m2 , s prostory zázemí.
Objekt je nyní využíván jako prodejna smíšeného zboží, sklad a bytová jednotka. Původní objekt č.p. 247 - rodinný dům, který bude zbourán a nahrazen novou přístavbu je ve velmi špatném technickém a statickém stavu.
Součástí realizace jsou přístupové pozemní komunikace včetně chodníku pro pěší, parkovací plocha (8 parkovacích míst z toho 2 pro imobilní) a připojka na vodovod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45215213-3

Místo plnění veřejné zakázky

Staré Sedliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 076 511,23 bez DPH (18 487 987,91 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 8. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 8. 2019

Lhůta pro podání nabídek

3. 9. 2019, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Osoba zmocněná jednat jménem zadavatele

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Markéta Zabloudilová

Kontaktní e-mail: marketazabloudilova78@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 605 518 616

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce B.j. 7PB - PČB Staré Sedliště.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky B.j. 7PB - PČB Staré Sedliště zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BKV stavební spol.s.r.o. (14704641) Dodavatel 17 920 357,66 Kč vč. DPH
15 582 919,70 Kč bez DPH
Chejnovský s.r.o. (26363330) Uchazeč 18 140 259,30 Kč vč. DPH
15 774 138,52 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap