Sportovní areál v obci Srch

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sportovní areál v obci Srch zadávané zadavatelem Obec Srch. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Srch

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sportovní areál v obci Srch

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s realizací dostavby sportovního areálu - realizací hřišť a komunikací vč. zpevněných ploch a chodníků v části sportovního areálu.

Stavba je členěna na stavební objekty:
SO 101 - Příprava území
SO 102 - Příjezdová komunikace a zpevněné plochy
SO 103 - Veřejné osvětlení
SO 104 - Multifunkční hřiště
SO 105 - Dětské hřiště

Stavební práce budou prováděny podle projektové dokumentace zpracované Jiřím Stránským - projekce dopravních staveb, Staré Hradiště 142, IČ: 40129942, autorizovaný projektant ČKAIT - 0700035. Kontaktní adresa: Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice.

Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a provedení geodetického zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233160-8, 45212220-4

Místo plnění veřejné zakázky

Výstavba bude probíhat na pozemcích stanovených projektovou dokumentací; pozemky č. 108/1; 108/2; 108/18; 108/3; 108/70; 108/64 a 108/67 - vše k.ú. Srch.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 802 000,- bez DPH (8 230 420,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

22. 8. 2013, 11:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: INGENIRING KRKONOŠE a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ludvík Blažek

Kontaktní e-mail: info@ingeniring.cz

Kontaktní telefon: +420499828023

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sportovní areál v obci Srch.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap