Obnova chodníků v obci Srch - Hrádek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova chodníků v obci Srch - Hrádek zadávané zadavatelem Obec Srch. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Srch

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova chodníků v obci Srch - Hrádek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je obnova stávajícího obousměrného chodníku s jednotlivými sjezdy k přilehlým nemovitostem v obci Hrádek v délce cca 450,00 m. Chodník směrově sleduje stávající přilehlou komunikaci III. třídy č. 3239 ve směru na Dolany – v přímém směru. Stávající povrchy chodníků a sjezdů jsou ve velké míře provedeny z betonových dlaždic 30/30 cm, betonu, bez řádných podkladních vrstev atd. Chodníky vykazují četné poruchy (trhliny krytu, vydrolení krytu a části podkladních vrstev, četné poklesy podkladních vrstev). Z těchto důvodů chodci využívají stávající silnici III. třídy a to je pro ně velmi nebezpečné. Stávající zpevněné plochy jsou odvodněny do stávajících uličních nebo dvorních vpustí, z nichž jsou některé ve velmi špatném stavu - poškozené, zarostlé a tudíž neplní dostatečně svou funkci. Stávající komunikace III. třídy č. 3239 slouží i ve velké míře jako příjezd k nedaleké pískovně Dolany, a je zde proto zvýšen pohyb vozidel jak osobních tak hlavně i nákladních. Proto je záměrem obce z výše uvedených důvodů provést opravu tohoto obousměrného chodníku a zvýšit bezpečnost zejména chodců v této části obce.
Stavba je členěna na 2 stavební objekty: SO 101 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY a SO 801 – SADOVÉ A TERÉNNÍ ÚPRAVY.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45230000

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Hrádek u Pardubic 647 331

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 900 000,- bez DPH (3 509 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 679 817,- bez DPH (3 242 579,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 1. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 1. 2013

Lhůta pro podání nabídek

31. 1. 2013, 16:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova chodníků v obci Srch - Hrádek.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova chodníků v obci Srch - Hrádek zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. (25253361) Dodavatel 3 242 579,- Kč vč. DPH
2 679 817,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap