Intenzifikace ČOV Solenice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Intenzifikace ČOV Solenice zadávané zadavatelem Obec Solenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Solenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Intenzifikace ČOV Solenice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a zajištění všech souvisejících činností při zhotovení stavebního díla v rámci investiční akce „Intenzifikace ČOV Solenice“, spolufinancovaného z prostředků Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), a to za podmínek stanovených těmito zadávacími podmínkami, projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací a služeb s výkazem výměr a smlouvou o dílo. Předmět díla rovněž zahrnuje zpracování dokumentace skutečného provedení díla v rozsahu dle podmínek smlouvy o dílo.
Projekt řeší intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod ve stávajícím areálu ČOV, dle dokumentace pro provádění staveb zpracované společností PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. Stavba je a bude využívána pro čištění splaškových komunálních odpadních vod v obci Solenice. Rozsah areálu ČOV zůstává zachován.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

481473

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Solenice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 344 638,- bez DPH (10 097 012,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

7 733 329,- bez DPH (9 357 328,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

7 744 563,- bez DPH (9 370 921,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

28. 4. 2014, 14:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ENVIPARTNER, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radomír Salvet

Kontaktní e-mail: salvet@envipartner.cz

Kontaktní telefon: 604 479 431

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Intenzifikace ČOV Solenice .

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Intenzifikace ČOV Solenice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
K&K TECHNOLOGY a.s. (64833186) Uchazeč 11 364 163,74 Kč vč. DPH
9 391 870,86 Kč bez DPH
Hakov, a.s. (43392855) Uchazeč 8 908 140,79 Kč vč. DPH
7 362 099,83 Kč bez DPH
NOVADUS, spol. s r.o. (46349235) Dodavatel 8 506 661,- Kč vč. DPH
7 030 299,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Intenzifikace ČOV Solenice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
ENVI-PUR, s.r.o. (25166077)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap