Lokalita „Obytný okrsek Soběchleby II“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Lokalita „Obytný okrsek Soběchleby II“ zadávané zadavatelem Obec Soběchleby. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Soběchleby

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Lokalita „Obytný okrsek Soběchleby II“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je výstavba dopravní infrastruktury v lokalitě „Obytný okrsek Soběchleby II“.
V této lokalitě je navržena výstavba nových rodinných domů. V rámci dopravní infrastruktury je řešena výstavba místních komunikací, parkovacích stání a vjezdů. Předmětem zakázky je dále výstavba nové větve vodovodu v délce 365 m pro napojení nových rodinných domů, prodloužení obecní splaškové a dešťové kanalizace a výstavba nového středotlakového plynovodu. Nový vodovod bude napojen na stávající vodovod DN 80 ve správě VaK Přerov. Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci DN 500. Dešťová kanalizace je přes retenční jímky ke zpomalení odtoku vypouštěna do stávající dešťové kanalizace. Při napojení na stávající dešťovou kanalizace bude nutno část stávající dešťové kanalizace zrušit.
Nově budovaný plynovod bude napojen na stávající koncovou větev.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Soběchleby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 700 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 6. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 6. 2024

Lhůta pro podání nabídek

21. 6. 2024, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ZVZ Konzult s.r.o., Příční 861/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Šárka Goldmannová

Kontaktní e-mail: goldmannova@zvzkonzult.cz

Kontaktní telefon: 602754288

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Lokalita „Obytný okrsek Soběchleby II“.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap