Kanalizace a ČOV Smržov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Smržov zadávané zadavatelem Obec Smržov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Smržov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Smržov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě oddělené splaškové kanalizace a centrální mechanicko - biologické ČOV pro 750 EO ve Smržově. Stavba obsahuje kanalizační sběrače PP UR2 DN300, ČOV 750 EO, ČS 1, 2, 3, vodovodní přípojku a elektro přípojky nn pro ČOV a ČS a příjezdovou komunikaci.
Související stavbou je realizace jednotlivých domovních přípojek pro odvedení oddělených splaškových vod a jejich napojení na navrženou oddílnou stokovou síť.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 450 00 000 - 7, CPV 45200000-9, CPV 45232400-6, CPV 45232420-2, CPV 45232421- 9

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace veškerých stavebních prací dodávaných v rámci tohoto zadávacího řízení jsou parcelní čísla pozemků: parcelní č. 1050/1 v katastrálním území Číbuz, parcelní č. 499/21, 525/5, 571/1, 577/1, 581/7, 664/1, 1435/1, 1435/3, 1438/1, 1457 v

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

49 000 000,- bez DPH (59 290 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

45 997 170 bez DPH (55 656 576,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

25. 10. 2017, 16:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Zahradníková

Kontaktní e-mail: zakazky@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: +420 724 689 097

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Smržov.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Smržov zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavoka Kosice, a.s. (252 75 119) Dodavatel 55 656 576,- Kč vč. DPH
45 997 170,- Kč bez DPH
VPK Suchý s.r.o. (270 85 201) Uchazeč 58 913 325,- Kč vč. DPH
48 688 698 Kč bez DPH
Merit Bau CZ a.s. (272 59 544) Uchazeč 60 319 852,- Kč vč. DPH
49 851 117 Kč bez DPH
GASCO spol. s r.o. (150 49 035) Uchazeč 64 145 976,- Kč vč. DPH
53 013 203 Kč bez DPH
VCES a.s. (267 46 573) Uchazeč 84 405 392,- Kč vč. DPH
69 756 522 Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Smržov zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 Stavoka Kosice, a.s. (252 75 119) 3 872 445,-
3 200 368,-
2019 Stavoka Kosice, a.s. (252 75 119) 33 197 123,-
27 435 639,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap