Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice zadávané zadavatelem Obec Smilovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Smilovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o výměnu střechy nad společenským sálem včetně zateplení stropu a rekonstrukce sociálního zařízení staré části budovy obecního úřadu pro víceúčelové kulturní a společenské zařízení v obci Smilovice.

Blíže je předmět veřejné zakázky popsán v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci předmětné stavby.

Poznámka

Evidenční číslo VZ ve Věstníku 366256

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

35/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Smilovice, parc. č. 35/1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 415 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

22. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

14. 8. 2013, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 22. 7. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 22. 7. 2013 Zobrazit
Přiloha c.1-krycí list 22. 7. 2013 Zobrazit
Příloha č.2- čestné prohl. 22. 7. 2013 Zobrazit
Příloha č.3-čest.prohl. §68 22. 7. 2013 Zobrazit
Příloha č.4-vázanost pravidly 22. 7. 2013 Zobrazit
Příloha č.5-návrh SoD vč.Obch.podm. 22. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_budova OÚ_zadání 22. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_elektro_zadání 22. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_kanalizace_zadání 22. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_vodovod_zadání 22. 7. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace č.1 k zadávacím podmínkám 30. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_budova OÚ_zadání_DIč.1 (1) 30. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_budova OÚ_zadání_DIč.1 (2) 30. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_budova OÚ_zadání_DIč.1 (3) 30. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_elektro_zadání 30. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_kanalizace_zadání 30. 7. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_vodovod_zadání 30. 7. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace č.2 5. 8. 2013 Zobrazit
PD. DODATEK č 1 (2) 5. 8. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_budova OÚ_zadání_DIč.1+DIč.2(1) 5. 8. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_budova OÚ_zadání_DIč.1+DIč.2(2) 5. 8. 2013 Zobrazit
Příl.č.6_budova OÚ_zadání_DIč.1+DIč.2(3) 5. 8. 2013 Zobrazit
OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU NEJVODNĚJŠÍ NABÍDKY 22. 8. 2013 Zobrazit
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 9. 9. 2013 Zobrazit
SMLOUVA O DÍLO 9. 9. 2013 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 40/2013 11. 12. 2013 Zobrazit
VÝŠE SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENY 13. 2. 2014 Zobrazit
SEZNAM SUBDODAVATELŮ 13. 2. 2014 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Hamrozi s.r.o. (25842544) Dodavatel 1 506 605,- Kč vč. DPH
1 245 128,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce kulturního a společenského zařízení Smilovice zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
PROFINVESTIK s.r.o. (46578820)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap