Posílení vodovodu Slavíkov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Posílení vodovodu Slavíkov zadávané zadavatelem Obec Slavíkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Slavíkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Posílení vodovodu Slavíkov

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu.
POSÍLENÍ VODOVODU SLAVÍKOV
Připojení nových zdrojů vody - vrtaných studní na stávající vodovod, dobudování vrtů, potrubní připojení na stávající výtlak, napojení na přívod silové elektřiny a vystrojení ovládacími prvky zajišťujícími autom. chod čerpadel.
Zadávací dokumentace k nahlédnutí v kanceláři Obce Slavíkov .
Termín podání nabídek do 12.07.2018 13:00 hod.
Bližšší informace podá p. Culek, tel. 607172716

Poznámka

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE ZE DNE 16.7.2018
O VÝBĚRU DODAVATELE
Zadavatel dne 16.7.2018 rozhodl o výběru dodavatele:
ENVIREX spol. s r.o.IČ 47914700, se sídlem Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě.
O d ů v o d n ě n í
Zadavatel vybral uvedeného dodavatele prostřednictvím komise stanovené v souladu s § 42
Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon o ZVZ). Postup
výběru dodavatele byl na základě cenové nabídky jako hlavního kritéria.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

KÚ Slavíkov

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: LubošCulek

Kontaktní e-mail: ouslavikov@quick.cz

Kontaktní telefon: tel. 607172716

Kontaktní datová schránka: xg3ayn2

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Posílení vodovodu Slavíkov.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Posílení vodovodu Slavíkov neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap