Inženýrské sítě pro obytný soubor 13 RD Škrdlovice Jih

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Inženýrské sítě pro obytný soubor 13 RD Škrdlovice Jih zadávané zadavatelem Obec Škrdlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Škrdlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Inženýrské sítě pro obytný soubor 13 RD Škrdlovice Jih

Předmět veřejné zakázky

Navrhovaná technická a dopravní infrastruktura se nachází v lokalitě Škrdlovice Jih. Předmětem veřejné zakázky je vybudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, a to včetně přípojek pro celkem 13 rodinných domů. Dále je předmětem vybudování komunikace a veřejného osvětlení. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou zadávací dokumentace a je pro veřejnou zakázku závazná.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Škrdlovice

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 599 774,- bez DPH (7 985 726,54 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 595 135,61 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 12. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 12. 2017

Lhůta pro podání nabídek

8. 1. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Škrdlovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivan Hořínek

Kontaktní e-mail: starosta@skrdlovice.cz

Kontaktní telefon: +420 566 659 178; +420 602 420 987

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Inženýrské sítě pro obytný soubor 13 RD Škrdlovice Jih.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
VYZVA K PODANI NABIDEK_obec Skrdlovice 1. 12. 2017 Zobrazit
Příloha VYZVY c.I_Kvalifikacni dokumentace_obec Skrdlovice 1. 12. 2017 Zobrazit
Priloha VYZVY c.II_Zadavaci dokumentace_obec Skrdlovice 1. 12. 2017 Zobrazit
Priloha ZD c.1_Kryci list_obec Skrdlovice 1. 12. 2017 Zobrazit
Priloha ZD c.2_Čestné prohlášení dle § 74 ZZVZ_obec Skrdlovice 1. 12. 2017 Zobrazit
Priloha ZD c.3_Seznam stavebnich praci_obec Skrdlovice 1. 12. 2017 Zobrazit
Priloha ZD c.4_Osvedceni objednatele_obec Skrdlovice 1. 12. 2017 Zobrazit
Priloha ZD c.5_Navrh smlouvy o dilo_obec Skrdlovice 1. 12. 2017 Zobrazit
Priloha ZD c.6_Projektova_dokumentace 1. 12. 2017 Zobrazit
Priloha Návrhu smlouvy o dílo c.1_Seznam poddodavatelu 1. 12. 2017 Zobrazit
potvrzeni o zverejneni vyzvy na profilu zadavatele 1. 12. 2017 Zobrazit
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1 12. 12. 2017 Zobrazit
Změna zadavácí dokumentace - slepy rozpočet s vykazem vymer_komunikace a inzenyrske site 1 12. 12. 2017 Zobrazit
Doplnění zadávací dokumentace č. 1 12. 12. 2017 Zobrazit
Doplnění č. 1 - VYZVA K PODANI NABÍDEK_obec Skrdlovice_12.12.2017 12. 12. 2017 Zobrazit
Potvrzeni o zverejneni vysvetleni a doplneni zadavaci dokumentace 12. 12. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 15. 12. 2017 Zobrazit
potvrzeni o zverejneni vysvětlení zadávací dokumentace č.2 na profilu zadavatele 15. 12. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávací dokumentace č.3 a změna zadávací dokumentace č.2 21. 12. 2017 Zobrazit
Změna zadavácí dokumentace - slepy rozpočet s vykazem vymer_komunikace a inzenyrske site 2 21. 12. 2017 Zobrazit
potvrzeni o zverejneni vysvětlení ZD č.3 a změně ZD č.2 na profilu zadavatele 21. 12. 2017 Zobrazit
Rozhodnutí a oznámení o vyloučení účastníka 16. 1. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele 16. 1. 2018 Zobrazit
Potvrzení o zveřejnění oznámení o vyloučení účastníka a výběru dodavatele 16. 1. 2018 Zobrazit
Oznámení výsledku a průběhu zadávacího řízení - písemná zpráva zadavatele 12. 2. 2018 Zobrazit
smlouva o dílo 12. 2. 2018 Zobrazit
Potvrzení o zveřejnění písemné zprávy zadavatele a smlouvy o dílo 12. 2. 2018 Zobrazit
Fakturace zakázky k 31.12.2018 15. 3. 2019 Zobrazit
Cena plnění VZ za předchozí kalendářní rok 2018 15. 3. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke smlouvě 13. 5. 2019 Zobrazit
Fakturace za rok 2019 5. 8. 2019 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky 5. 8. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap