Semín-optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Semín-optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka zadávané zadavatelem Obec Semín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Semín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Semín-optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce (CPV 45240000-1 -Výstavba vodních děl). Dílo bude provedeno dle Projektové dokumentace, vypracovaná Projekční kancelář - Ing. Václav Kurka, Hradecká 1383, 535 01 Přelouč (zodpovědný projektant; Ing. Václav Kurka) a soupisu stavebních prací.

Stavba optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka je navržena jako tůň s litorálním pásmem a ostrůvkem. V litorálním pásmu tůně jsou navrženy ještě tři menší tůně. Součástí stavby je rozdělovací objekt a odpouštěcí průleh. Tůn včetně litorálního pásma je navržena na ploše 28 670 m2. Hloubka vody v tůních je 0,5 – 2 m. Ostrůvek je v horní části navržený na kótě 207,6 m n. m. V koruně je plocha ostrůvku 360 m2, v patě 1 480 m2. V horní části v úrovni cesty bude násyp široký 3 m. Do tůně bude násyp upraven ve sklonu 1:7. Další terénní úpravy budou provedeny jihovýchodně od tůně, kde bude terén navýšen na kótu 208,20 – 208 – 8 m n. m. Zbývající zemina z výkopu a zbývající schopná humózní vrstva bude uložena na dočasné mezideponii na pozemku 640/2 ve vlastnictví investora. Další, bližší informace jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, soupisu prací a výkazu výměr.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.seminuprelouce.cz/uredni-deska/2/p1=55

Poznámka

Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45240000-1 -Výstavba vodních děl

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je obec Semín, katastrální území Semín, k.ú. Semín na pozemcích p.č. 622/1, 640/2 a 641/2, které jsou ve vlastnictví Obce Semín.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 648 220,- bez DPH (3 204 346,20 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 146 508,- bez DPH (1 387 274,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

19. 9. 2016, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jitka Pilařová

Kontaktní e-mail: pilarova.jitka@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 775 727 091

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Semín-optimalizace vodního režimu v lokalitě Cháravka.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap