Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na III-4731, III. Etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na III-4731, III. Etapa zadávané zadavatelem Obec Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na III-4731, III. Etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nových zpevněných ploch chodníků a rekonstrukce (vydláždění) stávajících vjezdů na pozemky, které mají zkvalitnit návštěvníkům a obyvatelům lokality pohyb podél frekventované komunikace III/4731 Sedliště – Bruzovice a přístup k pozemkům s rodinnými domy včetně vjezdů na tyto parcely.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je parc.č. 1516/9, 1282/4, 1282/3, 1571/3, 1372, 1373,1374, 1276/1, 1276/2, 1274/2, 1274/5, 1274/3, 150, 1272, 1271, 1270/2, 1270/1, 1516/4, 1516/3 a 1268 v k.ú. Sedliště ve Slezsku a na parc. č. 3663/58, 7 a 8/1 v k.ú. Bruzo

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 450 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 11. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 11. 2014

Lhůta pro podání nabídek

12. 1. 2015, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Cautor Projects & Advising a.s. Havlíčkova 15 110 00 Praha 1

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Veronika Mokrošová

Kontaktní e-mail: cautor.zakazky@gmail.com

Kontaktní telefon: +420608021130

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na III-4731, III. Etapa.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap