Právě se nacházíte: Profil zadavatele > Obec Roudné

Obec Roudné

Sídlo zadavatele

Roudenská 120, Roudné, PSČ 370 07

Jihočeský kraj

Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele

00245372

Www stránky zadavatele

http://www.roudne.cz/

URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá)

http://roudne.profilzadavatele.cz/

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-roudne_1404/

Evidenční číslo profilu zadavatele ve Věstníku

360241

Seznam aktuálních zakázek

V této sekci se nachází aktuální veřejné zakázky zadavatele Obec Roudné. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o dané zakázce.

Seznam neaktuálních zakázek

V této sekci se nachází ukončené veřejné zakázky zadavatele Obec Roudné. Kliknutím na detail lze zobrazit podrobnější informace o daných veřejných zakázkách.

Název: Detail:
Chodník podél silnice III/15529 v k.ú. Roudné Zobrazit
Herní plocha s povrchem EPDM – streetball a dopadová plocha pod pyramidou Zobrazit
Komenského ulice – Rekonstrukce veřejného osvětlení a přeložení chodníku Zobrazit
Multifunkční hřiště Roudné Zobrazit
Obnova vodovodu v ulici Plavská - 2. etapa Zobrazit
Obnova vodovodu v ulici Plavská – 1. etapa Zobrazit
Obnova vodovodu v ulici Roudenská – 2. etapa Zobrazit
Oprava místní komunikace - příčné části Jakubovy ulice Zobrazit
Oprava místní komunikace – Jakubova ulice Zobrazit
Oprava povrchu MK „K Rybníčku“, Roudné Zobrazit
Oprava stávající místní komunikace a chodníků v ulici Komenského, Roudné Zobrazit
Rekonstrukce silnice III/15531 - průtah Roudné Zobrazit
Roudné - rekonstrukce dešťové kanalizace DN400 v ul. Komenského Zobrazit
Roudné – obnova vodovodu ve stávajících trasách a v totožné dimenzi potrubí Zobrazit
Roudné – obnova vodovodu v ulici Komenského Zobrazit
Roudné – oprava dešťové kanalizace DN400 Zobrazit
Roudné – splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řad Zobrazit
Snížení energetické náročnosti multifunkčního objektu v obci Roudné Zobrazit
Snížení prašnosti v obci Roudné Zobrazit
Splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řád Roudné – projektová činnost Zobrazit
Splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlačný řád Roudné – technický dozor investora (TDI) a koordinátor BOZP Zobrazit
Stezka pro pěší, Roudné Zobrazit
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – ROUDNÉ, ULICE ROUDENSKÁ A U RYBNÍČKU Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap