Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v Radvanicích

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v Radvanicích zadávané zadavatelem Obec Radvanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Radvanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v Radvanicích

Předmět veřejné zakázky

ČÁST I.: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v Radvanicích (dále také jako „ČÁST I.“)
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění - ČÁST I.:
Jedná se o energeticky úsporná opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie ve školní jídelně a družině. Provedením zateplení obvodových stěn, střešního podhledu nad 1.NP a stropu nad 1. PP, výměnou výplní otvorů a instalací nové, odpovídající vzduchotechniky dojde k výraznému snížení energetické náročnosti a splnění platné normy o energetické náročnosti.
Předmětný objekt má jedno nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Byl vystavěn jako vyzdívaný z keramických cihel. Zdivo nově bude dodatečně zatepleno zateplovacím systémem ETICS. Stropní konstrukce se předpokládají jako železobetonové panely. Střecha je tvořena vazníky, podhled má dřevěné podbití, na kterém je rákosová omítka.
Kompozičně je objekt navržen z jedné hmoty. Objekt se sedlovou střechou má obdélníkový půdorys o rozměrech cca 33 m x 12,5m. Má v současné době bílá dřevěná okna, která budou vyměněna za nová, tepelně izolační, plastová. Stávající omítka objektu je břízolitová. Nově se navrhuje tenkovrstvá silikonová omítka s barevnými odstíny. Výška hřebene nad ±0,000 je cca 6 m.

ČÁST II.: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v Radvanicích – střecha (dále také jako „ČÁST II.“)
Technická specifikace předmětu veřejné zakázky a další podmínky plnění - ČÁST II.:
Jedná se o stavební úpravy střechy na objektu školní jídelny a družiny. Nová střešní krytina bude z falcovaných hliníkových plechů tloušťky 0,7 mm a bude montována na stávající střešní konstrukci. Pod střešní krytinou bude zkontrolováno stávající bednění. Výměna stávajících prken se předpokládá ve 20 %, prkna budou smrková tloušťky 24 mm. Na toto celoplošné bednění bude provedena celoplošná pojistná hydroizolace. Budou zde nové větrací otvory podstřešního prostoru – nasávací i výfukové. Staré dešťové svody a žlaby budou odstraněny a místo nich budou nové z lakovaného hliníku tloušťky 0,7 mm, které nově vodotěsně chrání i zateplovací systém. Bude zde nově realizována bleskosvodná soustava dle platných norem.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45000 000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení je objekt školní jídelny a družiny č. p. 171, nacházející se v k. ú. Radvanice.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 184 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

31. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

31. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

15. 6. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Zahradníková

Kontaktní e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: +420724689097

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v Radvanicích.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti jídelny a družiny v Radvanicích zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavebně dopravní Trutnov s.r.o. (64255352) Uchazeč 6 563 459,- Kč vč. DPH
5 629 816,- Kč bez DPH
BAK stavební společnost, a.s. (28402758) Dodavatel 5 448 819,- Kč vč. DPH
5 265 476,- Kč bez DPH
STAVIDLO, s.r.o. (27533085) Uchazeč 6 168 263,- Kč vč. DPH
5 934 797,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap