Oprava střechy DSPS - Radvanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava střechy DSPS - Radvanice zadávané zadavatelem Obec Radvanice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Radvanice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava střechy DSPS - Radvanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavebních prací bude výměna střešní krytiny. Podmiňující investice pro výměnu nové krytiny je demontáž hromosvodu, odstranění původní krytiny a pojistné hydroizolace, případná výměna poškozených prvků krovu a pobití. Další podmiňující investicí je výstavba a demontáž lešení okolo objektu, zábor komunikace kvůli lešení a opětovná instalace hromosvodu po ukončení opravy střechy.
V současnosti je střešní krytina z falcovaných FeZn plechů položených na pojistnou hydroizolaci z asfaltové lepenky na prkenném pobití. Po odstranění krytiny se odhalí zazděná pozednice a provede kontrola pobití a prvků krovu. Předpokládá se kompletní výměna pobití. Výměna prvků krovu se předpokládá z 20%. Nová střešní krytina bude z falcovaných barevných hliníkových pásů na dvojitou stojatou drážku, tl. 0,7mm.
Výměna jednotlivých prvků bude posouzena po odkrytí a důkladném prozkoumání konstrukce!

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 450 00 000 - 7, CPV 45453000 – 7

Místo plnění veřejné zakázky

Místem realizace stavebních prací dodávaných v rámci tohoto výběrového řízení je Dům s pečovatelskou službou č. p. 27 v Radvanicích, k. ú. Radvanice v Čechách.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 597 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 12. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 12. 2015

Lhůta pro podání nabídek

7. 1. 2016, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profesionálové, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Bc. Alena Zahradníková

Kontaktní e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Kontaktní telefon: 724689097

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava střechy DSPS - Radvanice.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava střechy DSPS - Radvanice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
REST.TU s.r.o. (28810368) Uchazeč 1 163 442,72 Kč vč. DPH
961 522,91 Kč bez DPH
Stanislav Záhon PENTAGON 1 (86736558) Uchazeč 1 596 455,55 Kč vč. DPH
1 319 384,76 Kč bez DPH
FAST střechy s.r.o. (27537676) Uchazeč 1 546 225,12 Kč vč. DPH
1 277 872,- Kč bez DPH
MATEX HK s.r.o. (25968807) Uchazeč 1 790 800,- Kč vč. DPH
1 480 000,- Kč bez DPH
GOS CZ, s.r.o. (28812191) Dodavatel 1 154 208,11 Kč vč. DPH
953 891,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap