Chodníky hřbitov Prušánky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Chodníky hřbitov Prušánky zadávané zadavatelem Obec Prušánky. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Prušánky

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Chodníky hřbitov Prušánky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je:
- Odstranění stávajících povrchů chodníku, vč. podkladních vrstev
- Odstranění všech stávajících obrubníků, vybourání betonových základů zasahujících do nově budovaných chodníků
- Odvoz vybouraných hmot na obecní mezideponii (do 2 km, bez poplatku za uložení)
- Odkopy zeminy pro novou skladbu chodníku, vč. odvozu na obecní mezideponii (do 2 km, bez poplatku za uložení)
- Osazení a dodávka všech nových obrubníků
- Provedení podkladní vrstvy chodníku z kameniva frakce 0-32 tl. 150 mm
- Položení a dodávka zámkové dlažby tl. 6 cm (běžný chodník)
- Dosyp ke hrobům těženým kamenivem frakce 16-22 v tl. 100 mm
- Ruční staveništní přesun hmot vč. vybouraných hmot a suti

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

18128

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Prušánky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 898 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 5. 2018

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Chodníky hřbitov Prušánky.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap