Oprava MK Na Jaroši v obci Předboj

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava MK Na Jaroši v obci Předboj zadávané zadavatelem Obec Předboj. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Předboj

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava MK Na Jaroši v obci Předboj

Předmět veřejné zakázky

Komunikace Na Jaroši bude opravena (původní nevyhovující konstrukce vozovky bude nahrazena novou konstrukcí) a upravena na jednotnou šíři 4,2 m v celé délce 249 m. Příčné sklony budou jednostranné. Odvodnění bude přeronem do zeleně, kdy voda, která se nevsákne, bude odvedena pomocí drenáží do kanalizace. Rovněž dojde i k upravení křižovatky s ulicí Pod Hřištěm resp. Kojetickou, kde dojde k úpravám vedoucím ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Zúžením dojde ke zkrácení přechodu pro chodce na délku 7 m, také k úpravě sklonových poměrů, aby auta neškrtala podvozkem, a k narovnání jízdních pruhů (nakolmení) vůči ulici Kojetické. Úpravou křižovatky dojde k posunu začátku obytné zóny směrem ke křižovatce s ul. Pod Hřištěm resp. Kojetickou.

Poznámka

Projekt je spolufinancován z prostředků MMR ČR.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Středočeský kraj, okres Praha - Východ, obec Předboj, p.p.č. 273/52, 273/57, 273/29, 273/63, 273/109, 273/128, 375/1, 68/2, 411/4, 411/1 vše kat. území Předboj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 862 217,00 bez DPH (4 673 282,60 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 803 545,- bez DPH (4 605 919,50 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

3 328 915,- bez DPH (4 027 987,20 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

29. 8. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Bc. Alena Bílková

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mišejková Ilona

Kontaktní e-mail: misejkova@bilkovaa.com

Kontaktní telefon: 604 113 396

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava MK Na Jaroši v obci Předboj.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 13. 8. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 13. 8. 2018 Zobrazit
Dodatečná informace č. 1 22. 8. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo 31. 8. 2018 Zobrazit
Smlouva o dílo - dodatek č. 1 14. 12. 2018 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Oprava MK Na Jaroši v obci Předboj zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. (28177851) Dodavatel 4 605 919,50 Kč vč. DPH
3 806 545,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap