Výstavba ÚV Pňovany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba ÚV Pňovany zadávané zadavatelem Obec Pňovany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Pňovany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba ÚV Pňovany

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je výstavba úpravny vody Pňovany v oploceném areálu současného objektu tlakové stanice (dále „ATS“) se stávajícími zdroji a stávající akumulací a s hygienickým zabezpečením v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o., IČ 64359905.
Pozemní objekty:
SO 01 Úpravna vody - stavební část
SO 03 Účelová komunikace
SO 04 Demolice stávajícího objektu (ATS)
SO 05 Dendrologie, kácení a sadové úpravy
Inženýrské objekty:
IO 01 Vodní zdroj HV 02 - úprava zhlaví a manipulační šachta
IO 02 Výtlak od HV 02 do úpravny vody
IO 03 Výtlak od HJ 1 do úpravny vody
IO 04 Rozvody mezi úpravnou vody a vodojemem, výtlak do spotřebiště
IO 05 Vnější kanalizace od úpravny vody a od vodojemu
IO 06 Vystrojení nových potrubních rozvodů v akumulaci
IO 07 Demontáž stávajících potrubních sítí a rozvodů
IO 08 Venkovní rozvody elektro
Provozní soubory:
PS 01 Úpravna vody - strojně technologická část
PS 02 Úpravna vody - provozní rozvod silnoproudu
PS 03 Vystrojení vrtu
PS 04 Měření, regulace a přenos dat (změna oproti DSP - venkovní MAR - zemní práce součást objektu elektroinstalace vč. silové a ovládací kabeláže od vrtu a mezi UV a vodojemem pouze zemní práce bez kabeláže)
PS 05 Současné vystrojení ÚV - demontáž zařízení

Poznámka

Zadavatel ruší veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) ZVZ, protože v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
Zadavatel zažádal na Ministerstvu zemědělství o poskytnutí státní finanční podpory v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“. V příloze č. 1 Pravidel MZe je uvedeno: Investor je povinen zabezpečit hodnocení minimálně 5 nabídek. V případě, že hodnocených nabídek bude méně, je investor povinen výběrové řízení zopakovat.
Důvodem pro zrušení veřejné zakázky je skutečnost, že zadavatel obdržel do konce lhůty pro podání nabídek pouze 4 nabídky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

509359

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45252120-5

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Pňovany

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 6. 2015, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MAZEPPA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martin Bolek

Kontaktní e-mail: bolek@mazeppa.cz

Kontaktní telefon: +420 724 350 670

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba ÚV Pňovany.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap