Výkon funkce TDI na stavbě Intenzifikace stávající čov Panenské Břežany

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výkon funkce TDI na stavbě Intenzifikace stávající čov Panenské Břežany zadávané zadavatelem Obec Panenské Břežany. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Panenské Břežany

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výkon funkce TDI na stavbě Intenzifikace stávající čov Panenské Břežany

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o výkon funkce technického dozoru investora na stavbě „Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany“, kde bude předmětem stavebních prací navýšení kapacity ČOV na 900 EO. V rámci toho budou vybudovány dosazovací nádrže, provedeny stavební úpravy provozního objektu, výstavba nových zpevněných pochozích ploch, provedena úprava nezpevněných ozeleněných ploch, provedena demontáž stávajícího a montáž nového oplocení, vybourání stávajícího obtokového a odtokového potrubí a osazení nových, osazení 3 revizních šachet a instalace Parschallova žlabu, bude provedena výměna stávající technologie ČOV- více informace u zadavatele. Předpokládaná cena VZ Intenzifikace stávající ČOV Panenské Břežany je 5 400 000,-Kč bez DPH

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

50 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

31. 7. 2015, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Panenské Břežany

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lucie Fiury, DiS.

Kontaktní e-mail: starosta@panenskebrezany.cz

Kontaktní telefon: 774484813

Kontaktní datová schránka: 5bubjri

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výkon funkce TDI na stavbě Intenzifikace stávající čov Panenské Břežany.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 21. 7. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 21. 7. 2015 Zobrazit
přílohy k zadávací dokumentaci 21. 7. 2015 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výkon funkce TDI na stavbě Intenzifikace stávající čov Panenské Břežany zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Tomáš Kubát (76403114) Dodavatel 45 375,- Kč vč. DPH
37 500,- Kč bez DPH
Stavební inženýring - Ing. Luboš Beták (11346451) Uchazeč 45 980,- Kč vč. DPH
38 000,- Kč bez DPH
Ing. Vladimír Kosík (13123297) Uchazeč 48 400,- Kč vč. DPH
40 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap