B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota zadávané zadavatelem Obec Ostrožská Lhota. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ostrožská Lhota

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel hodlá zadat zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je výstavba bytového domu o osmi bytových jednotkách zvláštního určení (ust. § 2300, zákona 89/2012 Sb., ) které budou sloužit pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace způsobené věkem, nebo zdravotním stavem.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba objektu bydlení pečovatelský dům, bezbariérový bytový dům, s potřebným technickým a provozním vybavením pro tento účel.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-019163

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211340-4 - Výstavba bytových domů

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú Ostrožská Lhota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 332 055,- bez DPH

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

8.005.731,- bez DPH (9.228.936,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 7. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 8. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Miroslav Lekeš s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslav Lekeš

Kontaktní e-mail: mir.lekes@email.cz

Kontaktní telefon: +420 606213251

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STAMOS Uhrerské Hradiště spol. s.r.o. (46346171) Dodavatel 8.818.164 Kč vč. DPH
7.648.538 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Elekro UH s.r.o. Svatojiřské nábř. 1208, 686 01 Uherské Hradiště (neuvedeno)
Ladislav Stužka 763 24 Vlachovice 60 (neuvedeno)
VTP Pelas s.r.o. Velkomoravská 1164, 686 03 Staré Město (neuvedeno)
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap