Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce Ostopovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce Ostopovice zadávané zadavatelem Obec Ostopovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ostopovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce Ostopovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je „Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce Ostopovice“.
2.2. Hlavním cílem zadavatele je vybrat strategického partnera pro dlouhodobou spolupráci, který kvalitně zajistí provozování vodohospodářské infrastruktury v obci Ostopovice.
Vybraný uchazeč získá právo užívat, spravovat a provozovat dle podmínek specifikovaných ve smlouvě o pachtu, která je součástí této zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“) a kterou uzavře vybraný uchazeč s obcí Ostopovice, vodovody a kanalizace zadavatele a platit zadavateli pachtovné ve sjednané výši. Vybraný uchazeč získá současně právo uzavřít smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění nebo čištění odpadních vod s koncovými odběrateli a současně vybírat úplatu za provozování vodovodů a kanalizace.
Obec zůstává vlastníkem vodovodů a kanalizací a jako vlastník je i nadále vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely (§ 8 odst. 1 ZVaK), dále je povinna zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let, dle pravidel stanovených prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. Veškeré výměny a související práce vymezené ve zmíněném plánu financování obnovy jsou plánované rekonstrukce, které je povinna realizovat obec jako vlastník infrastruktury z prostředků na obnovu infrastruktury. Na vybraného uchazeče tak nepřechází veškerá rizika spojená s provozem vodovodů a kanalizací, významná odpovědnost zůstává obci jako majiteli vodohospodářské infrastruktury.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1183/2013/VK

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90400000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Ostopovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 000 000,- bez DPH (6 900 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Mgr. Sandra Podskalská, advokátka, zaměstnaná u Frank Bold advokáti, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Anna Francová

Kontaktní e-mail: anna.francova@fbadvokati.cz

Kontaktní telefon: +420777854864

Kontaktní datová schránka: u3y48ek

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce Ostopovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
K předběžnému oznámení 19. 4. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace 20. 5. 2016 Zobrazit
Pachtovní smlouva 20. 5. 2016 Zobrazit
Pachtovní smlouva k doplnění 20. 5. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace se vzory k úpravě 20. 5. 2016 Zobrazit
součást přílohy č. 1 pachtovní smlouvy_pasport vodovodu a kanalizace 20. 5. 2016 Zobrazit
příloha č. 2 pachtovní smlouvy _ plán obnovy vodovodu a kanalizace 20. 5. 2016 Zobrazit
příloha č. 5 pachtovní smlouvy _ smlouva s BVK 20. 5. 2016 Zobrazit
příloha č. 6 pachtovní smlouvy _ smlouva s VAS 20. 5. 2016 Zobrazit
příloha č. 7 pachtovní smlouvy _ dohoda 20. 5. 2016 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 23. 5. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace se vzory k úpravě - dodatečné sdělení 31. 5. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - dodatečné sdělení 31. 5. 2016 Zobrazit
VAS_žádost o dodatečné informace 9. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace 9. 6. 2016 Zobrazit
Vyhodnocení kalkulací pro MZE 9. 6. 2016 Zobrazit
Majetková evidence 2013 9. 6. 2016 Zobrazit
Majetková evidence 2014 9. 6. 2016 Zobrazit
Majetková evidence 2015 9. 6. 2016 Zobrazit
Výsledky rozborů vody 9. 6. 2016 Zobrazit
Výsledky rozborů odpadní vody 9. 6. 2016 Zobrazit
Evidence poruch kanalizace 9. 6. 2016 Zobrazit
Evidence poruch vodovodu 9. 6. 2016 Zobrazit
VAS_žádost 2 o dodatečné informace ze dne 15. 6. 2016 21. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace na žádost 2 společnosti VAS 21. 6. 2016 Zobrazit
Stanovisko společnosti GEOtest k obsahu Mn ve vodě 21. 6. 2016 Zobrazit
Žádost BVK o dodatečné informace ze dne 17. 6. 2016 23. 6. 2016 Zobrazit
Žádost VAS o dodatečné informace ze dne 17. 6. 2016 23. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace na žádost společnosti BVK 23. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace na žádost 3 společnosti VAS ze dne 17. 6. 2016 23. 6. 2016 Zobrazit
Přílohy dodatečných informací ze dne 23. 6. 2016 23. 6. 2016 Zobrazit
Žádost BVK o dodatečné informace ze dne 27. 6. 2016 1. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace na žádost 2 společnosti BVK 1. 7. 2016 Zobrazit
přílohy dodatečných informací ze dne 1.7.2016 1. 7. 2016 Zobrazit
Aktualizovaná zadávací dokumentace (word) 1. 7. 2016 Zobrazit
Aktualizovaná zadávací dokumentace (PDF) 1. 7. 2016 Zobrazit
Aktualizovaná pachtovní smlouva (word) 1. 7. 2016 Zobrazit
Aktualizovaná pachtovní smlouva (PDF) 1. 7. 2016 Zobrazit
Žádost BVK o dodatečné informace ze dne 1. 7. 2016 9. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace na žádost 3 společnosti BVK ze dne 1.7.2016 9. 7. 2016 Zobrazit
Inventurní soupis majetku 9. 7. 2016 Zobrazit
Žádost BVK o dodatečné informace ze dne 4. 7. 2016 12. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace na žádost 4 společnosti BVK ze dne 4.7.2016 12. 7. 2016 Zobrazit
Vyjádření smluvních partnerů k převodu práv 12. 7. 2016 Zobrazit
Aktualizovaná pachtovní smlouva (PDF) k 12.7.2016 12. 7. 2016 Zobrazit
Aktualizovaná pachtovní smlouva (word) k 12.7.2016 12. 7. 2016 Zobrazit
Aktualizovaná zadávací dokumentace (PDF) k 12.7.2016 12. 7. 2016 Zobrazit
Aktualizovaná zadávací dokumentace (word) 12. 7. 2016 Zobrazit
Protokol o otevírání obálek 5. 10. 2016 Zobrazit
Smlouva o propachtování vodovodů a kanalizací obce 5. 10. 2016 Zobrazit
zpráva zadavatele 10. 10. 2016 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena v roce 2016 2. 3. 2017 Zobrazit
skutečně uhrazená cena_2017 26. 1. 2018 Zobrazit
skutečně uhrazená cena 2018 29. 3. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o propachtování VaK 14. 8. 2019 Zobrazit
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o propachtování VaK 8. 1. 2020 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění odborných vodohospodářských služeb spočívajících v provozu vodovodů a kanalizací v majetku obce Ostopovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EKOSAGE, s.r.o. (26295822) Uchazeč -3 300 000,- Kč vč. DPH
-3 000 000,- Kč bez DPH
Vodárenská akciová společnost, a.s. (49455842) Dodavatel -1 760 000,- Kč vč. DPH
-1 600 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap