Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Opatově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Opatově zadávané zadavatelem Obec Opatov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Opatov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Opatově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu občanské vybavenosti – hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů v obci Opatov, na pozemku parc. č. st. 53. Na pozemku, který je určen ke stavbě budovy, se v současné době nachází objekt hostinské zařízení a stávající hasičská zbrojnice. Hasičská zbrojnice je určena k demolici, část s hostinským zařízením zůstane zachována. Budoucí stavba bude malou částí svého půdorysu zasahovat do pozemku 878/1.

Poznámka

Způsob financování zakázky - částečně vlastní zdroje zadavatele, částečně prostředky Operačního programu: 06 Integrovaný regionální operační program, 4. výzva MAS Třešťsko - vazba na Výzvu č. 69 – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45216121-8

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Opatov u Jihlavy

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 471 654,52 bez DPH (6 620 702,00 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

5 471 654,52 bez DPH (6 620 702,00 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Opatově.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 25. 4. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Opatově zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AGOS stavební a.s. Pelhřimov (46679626) Dodavatel 6 620 702,- Kč vč. DPH
5 471 654,52 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap