Zpracování územního plánu obce Ondřejov

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování územního plánu obce Ondřejov zadávané zadavatelem Obec Ondřejov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ondřejov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování územního plánu obce Ondřejov

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zpracování územního plánu obce Ondřejov v souladu se požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Územní plán bude zpracován pro celé území obce, které se skládá z katastrálních území Ondřejov u Prahy, Turkovice u Ondřejova a Třemblat.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Ondřejov u Prahy

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,- bez DPH (726 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

13. 4. 2015, 17:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: RNDr. Martin Macháček

Kontaktní e-mail: starosta@obecondrejov.cz

Kontaktní telefon: +420 606 349 385

Kontaktní datová schránka: 74wb52n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování územního plánu obce Ondřejov.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap