Likvidace odpadních vod Ochoz

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Likvidace odpadních vod Ochoz zadávané zadavatelem Obec Ochoz. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Ochoz

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Likvidace odpadních vod Ochoz

Předmět veřejné zakázky

Projekt řeší odkanalizování obce Ochoz s vlastní čistírnou odpadních vod. Nově navržená stoková síť je situována do intravilánu obce a bude realizována z plastového potrubí DN 150, DN 250, DN 300. Technické parametry jednotlivých stok jsou patrné z výkresové dokumentace.
Umístění vlastní čistírny odpadních vod o kapacitě 250 EO je též patrné z projektové dokumentace. Přítok na vlastní ČOV je veden přes vypínací komoru do čerpací stanice. Čerpací stanice je osazena dvěma ponornými čerpadly a odpadní voda je z ní čerpána do vlastní ČOV. Průtok přes ČOV je řešen již jako gravitační čistírna odpadních vod je navržena jako mechanicko-biologická s technologií nízkozátěžové aktivace s biologickou nitrifikací a denitrifikací a s chemickým srážením fosforu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2019-013398

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45232400-6, 45232421-9,45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Ochoz

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

45 700 000,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

1. 11. 2019, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Likvidace odpadních vod Ochoz.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Likvidace odpadních vod Ochoz zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
INSTA CZ s.r.o. (25374311) Dodavatel 49 515 270,96 Kč vč. DPH
40 921 711,54 Kč bez DPH
RI-STAV s.r.o. (25350366) Dodavatel 49 515 270,96 Kč vč. DPH
40 921 711,54 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap