Zázemí pro sportovce v obci Nýdek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zázemí pro sportovce v obci Nýdek zadávané zadavatelem Obec Nýdek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nýdek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zázemí pro sportovce v obci Nýdek

Předmět veřejné zakázky

Stavba bude využívána sportovci obce Nýdek, bude u fotbalového hřiště a volejbalového hřiště, bude sloužit fotbalistům, odbíjenkářům, hráčům stolního tenisu , budou využívat šatny, sociální zařízení , hernu. Dále zde bude občerstvení pro diváky , sociální zařízení diváků, v herně je možná klubovna , kuchyně.
V hlavní budově, která bude mít dvě nadzemní podlaží budou v přízemí šatny, sociální zařízení , občerstvení, úklidovou komoru , sklad , technickou místnost , chodbu a schodiště.
Se zvláštním vchodem bude sociální zařízení pro diváky.
V 2.n.p. bude herna stolního tenisu, která bude sloužit také jako klubovna , kuchyň, sociální zařízení , šatna , chodba a schodiště.
Objekt je obdélníkového tvaru, se sedlovou střechou s vikýřem.
Konstrukčně bude podélný trojtrakt, stavba bude zděná s žebírkovými stropy. Dřevěný krov bude z důvodu uvolnění dispozice v 2.n.p. podepřen ocelovým rámem.
Podrobná specifikace předmětu je uvedena v příloze č. 8 – Projektová dokumentace, příloze č. 7 Soupis prací, dodávek a služeb a v příloze č. 1 – Obchodní podmínky zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211350-7

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Nýdek , p.č. 967/2 , 967/4 , 2680 , 2704/1,982/20 , 982/4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 109 747,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 4. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 5. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Juřena

Kontaktní e-mail: jan.jurena@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 733125422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap