Výstavba chodníku a parkoviště v centru Obce Nýdek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba chodníku a parkoviště v centru Obce Nýdek zadávané zadavatelem Obec Nýdek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nýdek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba chodníku a parkoviště v centru Obce Nýdek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění jsou stavební práce v rámci stavby „VÝSTAVBA CHODNÍKU A PARKOVIŠTĚ V CENTRU OBCE NÝDEK“.
Stavba je členěna na následující objekty
SO 100 – chodník
SO 101 – komunikace
SO 102 – Parkoviště
SO 103 – Zpevněná plocha
SO 200 – Opěrná zeď se schodištěm
Chodník je navržen v místě stávající zelené plochy a je veden vpravo vedle MK. Navrhovaná zpevněná plocha se nachází v místě plochy z uježděné zeminy se značnými nerovnostmi, která slouží jako parkoviště vozidel. Parkoviště je v místě stávající zelené plochy a plochy sloužící jako skládka materiálu. Pro odvodnění komunikace a parkoviště je navržena nová dešťová kanalizace. Dešťová kanalizační stoka z PP potrubí DN 150 mm bude zaústěna do stávající vodoteče přes havarijní odlučovač ropných látek ( ORL ).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Nýdek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 949 114,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 647 654,- bez DPH (1 993 662,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 7. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

19. 5. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: HRAT, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jan Juřena

Kontaktní e-mail: jan.jurena@hrat.org

Kontaktní telefon: +420 733 125 422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba chodníku a parkoviště v centru Obce Nýdek.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba chodníku a parkoviště v centru Obce Nýdek zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o. (45274924) Dodavatel 1 993 662,- Kč vč. DPH
1 647 654,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap