Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek zadávané zadavatelem Obec Nýdek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nýdek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba chodníku včetně autobusové zastávky a nasvíceného přechodu pro chodce v rozsahu a v souladu se Smlouvou o dílo a zadávacími podmínkami.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=252988

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213316-1

Místo plnění veřejné zakázky

Nýdek

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2019

Lhůta pro podání nabídek

10. 7. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Seller Moravia s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Blanka Dosedělová

Kontaktní e-mail: dosedelova@seller-moravia.eu

Kontaktní telefon: +420 603 169 816

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 17. 6. 2019 Zobrazit
Zadávací dokumentace 17. 6. 2019 Zobrazit
Příloha ZD č.1 smlouva o dílo 17. 6. 2019 Zobrazit
Příloha ZD č.2 kvalifikační dokumentace 17. 6. 2019 Zobrazit
Příloha ZD č.3 ČP o splnění kvalifikace 17. 6. 2019 Zobrazit
Příloha ZD č.4 Seznam poddodavatelů 17. 6. 2019 Zobrazit
Příloha ZD č.5 PD_Nýdek_DSP 17. 6. 2019 Zobrazit
Příloha ZD č.5 VV_Chodník Nýdek_slepý 17. 6. 2019 Zobrazit
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1 ZE DNE 19.6.2019 19. 6. 2019 Zobrazit
SO 401 VO slepý 19. 6. 2019 Zobrazit
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2 ZE DNE 24.6.2019 24. 6. 2019 Zobrazit
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3 ZE DNE 26.6.2019 26. 6. 2019 Zobrazit
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4 ZE DNE 2.7.2019 2. 7. 2019 Zobrazit
Příloha VZD č.4 172076-9124503 upravený 2. 7. 2019 Zobrazit
smlouva o dílo S20-037-0072 21. 8. 2019 Zobrazit
Položkový rozpočet stavby 21. 8. 2019 Zobrazit
Seznam poddodavatelů, 21. 8. 2019 Zobrazit
Bankovní záruka č. PRAGGO0036469 21. 8. 2019 Zobrazit
ČASOVÝ HARMONOGRAM 21. 8. 2019 Zobrazit
FINANČNÍ HARMONOGRAM 21. 8. 2019 Zobrazit
Cetrtifikát stavebního dodavatele 21. 8. 2019 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 27. 8. 2019 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č.1 31. 10. 2019 Zobrazit
Dohoda ke smlouvě o dílo č.S20-037-0072 25. 11. 2019 Zobrazit
Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky 10. 12. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o., (48035599) Dodavatel 15 055 103,81 Kč vč. DPH
12 442 234,55 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
DAVOZ ZNAČKY, s.r.o. (294 62 223)
Zdeněk Halabica (11 527 188)
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap