INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY, lokalita Mikulovská - I. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY, lokalita Mikulovská - I. etapa zadávané zadavatelem Obec Novosedly. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Novosedly

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY, lokalita Mikulovská - I. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výstavba I. etapy inženýrských sítí dle PD „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – NOVOSEDLY, lokalita Mikulovská - I. etapa“. Konkrétně bude vybudována část vodovodu, část plynovodu, část kanalizace splaškové, část kanalizace dešťové a část komunikace včetně dvou křižovatek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ/14/2013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

691 82 Novosedly na Moravě čp. 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 100 000,- bez DPH (10 192 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

2. 7. 2013, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Novosedly

Jméno a příjmení kontaktní osoby: František Trefilík

Kontaktní e-mail: novosedly@novosedlynamorave.cz

Kontaktní telefon: 519521331

Kontaktní datová schránka: k4pbcdk

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY, lokalita Mikulovská - I. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 14. 6. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázk 14. 6. 2013 Zobrazit
Souhrnná zpráva I. etapa - doplnění 14. 6. 2013 Zobrazit
SO 01 Komunikace - I. etapa 14. 6. 2013 Zobrazit
SO 02 Kanalizace splašková - I. etapa 14. 6. 2013 Zobrazit
SO 03 Kanalizace dešťová - I. etapa 14. 6. 2013 Zobrazit
SO 04 Vodovod - I. etapa 14. 6. 2013 Zobrazit
SO 05 Plynovod - I. etapa 14. 6. 2013 Zobrazit
Krycí list 14. 6. 2013 Zobrazit
Souhrnná zpráva DPS 14. 6. 2013 Zobrazit
Průvodní zpráva DPS 14. 6. 2013 Zobrazit
Koordinační situace 14. 6. 2013 Zobrazit
Přehledová mapa 14. 6. 2013 Zobrazit
Zásady orgnizace výstavby 14. 6. 2013 Zobrazit
Seznam příloh 14. 6. 2013 Zobrazit
SO1 Komunikace - Technická zpráva 14. 6. 2013 Zobrazit
SO1 - příloha č. 1 14. 6. 2013 Zobrazit
SO1 - příloha č. 2 14. 6. 2013 Zobrazit
SO1 - příloha č. 3 14. 6. 2013 Zobrazit
SO1 - příloha č. 4 14. 6. 2013 Zobrazit
SO1 - příloha č. 5 14. 6. 2013 Zobrazit
SO2 Kanalizace splašková - Technická zpráva 14. 6. 2013 Zobrazit
SO2 - příloha č. 1 14. 6. 2013 Zobrazit
SO2 - příloha č. 2 14. 6. 2013 Zobrazit
SO2 - příloha č. 3 14. 6. 2013 Zobrazit
SO2 - příloha č. 4 14. 6. 2013 Zobrazit
SO3 Kanalzace dešťová - Technická zpráva 14. 6. 2013 Zobrazit
SO3 - příloha č. 1 14. 6. 2013 Zobrazit
SO3 - příloha č. 2 14. 6. 2013 Zobrazit
SO3 - příloha č. 3 14. 6. 2013 Zobrazit
SO3 - příhloha č. 4 14. 6. 2013 Zobrazit
S3 - příloha č. 5 14. 6. 2013 Zobrazit
SO3 - výpočet stokové sítě 14. 6. 2013 Zobrazit
SO4 Vodovod - situace 14. 6. 2013 Zobrazit
SO4 - příloha č. 1 14. 6. 2013 Zobrazit
SO4 - příloha č. 2 14. 6. 2013 Zobrazit
SO4 - příloha č. 3 14. 6. 2013 Zobrazit
SO5 Plynovod - příloha č. 1 14. 6. 2013 Zobrazit
SO5 - příloha č. 2 14. 6. 2013 Zobrazit
SO5 - příloha č. 3 14. 6. 2013 Zobrazit
SO5 - příloha č. 4 14. 6. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 8. 7. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo č. O2 1. 8. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 7. 8. 2013 Zobrazit
Oznámení o zrušení zadávacího řízení 14. 10. 2013 Zobrazit
Dodatek 1 Písemné zprávy zadavatele dle § 85 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 14. 10. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - NOVOSEDLY, lokalita Mikulovská - I. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BS - IMEX, spol. s.r.o. (63476711) Dodavatel 4 997 741,70 Kč vč. DPH
4 130 365,- Kč bez DPH
VHS Břeclav s.r.o. (42324149) Uchazeč 5 795 900,- Kč vč. DPH
4 790 000,- Kč bez DPH
Subterra a.s. (45309612) Uchazeč 5 933 159,70 Kč vč. DPH
4 903 438,10 Kč bez DPH
VHS plus, spol. s.r.o. (46992138) Uchazeč 6 846 634,- Kč vč. DPH
5 658 375,- Kč bez DPH
VS-build, s.r.o (28312015) Uchazeč 8 338 266,- Kč vč. DPH
6 891 129,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap