ZTV PRO 4 RD NOVÁ VES U SVĚTLÉ včetně demolice objektu čp. 15

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ZTV PRO 4 RD NOVÁ VES U SVĚTLÉ včetně demolice objektu čp. 15 zadávané zadavatelem Obec Nová Ves u Světlé. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nová Ves u Světlé

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ZTV PRO 4 RD NOVÁ VES U SVĚTLÉ včetně demolice objektu čp. 15

Předmět veřejné zakázky

Předmětem je výstavby základní technické infrastruktury pro 4 rodinné domy. Součástí plnění jsou tyto stavební objekty:
• SO1 Komunikace – jedná se obousměrnou dvoukruhovou komunikaci o šíři 5,0 m a délky 46 m, povrch asfaltobeton
• SO2 Vodovod - Vodovodní řad PE100 RC 90 – 46 m
• SO3 Kanalizace splašková - PP KG SN10 plnostěnného 250/7,7, celková délka stoky je 50 m
• SO4 Plynovod – Plynovodní řad PE 50 – 60 m, součástí přeložka stávajícího plynovodu.
• SO5 Veřejné osvětlení – 2 osvětlovací body

Část Demolice objektu čp. 15, Nová Ves u Světlé:
Jedná se o demolici objektu, jehož základy a sokl jsou zděné z kamene. Nosné obvodové zdivo je smíšené z cihelné a kamene v různých tl. 480, 600 - 850 mm. Střechu tvoří dřevěný valbový krov s plechovou krytinou kladenou na dřevěné bednění. Součástí demolice jsou drobné stavby (kolny). Vybraný zhotovitel jako součást zakázky zajistí ke své tíži likvidaci odpadu a kompletní inženýring – tj. projednání s dotčenými orgány, správic sítí a vydání povolení k odstranění stavby.
Demolici stávajícího nadzemního vedení provede v předstihu na své náklady společnost ČEZ Distribuce a.s. v rámci pokládky kabelů nn v obci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Nová Ves u Světlé

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2021, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ZTV PRO 4 RD NOVÁ VES U SVĚTLÉ včetně demolice objektu čp. 15.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap