Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice zadávané zadavatelem Obec Nesovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nesovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka velkokapacitní nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení), modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S, včetně příslušenství. CAS bude dodána dle technické specifikace podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. Realizace zakázky proběhne dle podmínek zadávací dokumentace a dle technické specifikace, která tvoří její nedílnou přílohu.

Poznámka

Identifikátor na předchozím profilu: P16V00009015

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

645127

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34144210-3, 34144212-7, 50100000-6

Místo plnění veřejné zakázky

obec Nesovice, Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Nesovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 568 000,- bez DPH (7 947 280,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

6 535 000,- bez DPH (7 907 350,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

6 535 000,- bez DPH (7 907 350,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 9. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 9. 2016

Lhůta pro podání nabídek

25. 11. 2016, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 30. 9. 2016 Zobrazit
Technická specifikace 30. 9. 2016 Zobrazit
Vzor ČP 30. 9. 2016 Zobrazit
Obchodní podmínky 30. 9. 2016 Zobrazit
Krycí list nabídky 30. 9. 2016 Zobrazit
Odůvodnění veřejné zakázky 30. 9. 2016 Zobrazit
Kupní smlouva 2. 2. 2017 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 2. 2. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Velkokapacitní požární cisterna na dopravu vody pro JSDH obce Nesovice zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KOBIT THZ s.r.o. (15053920) Dodavatel 7 907 350,- Kč vč. DPH
6 535 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap