2021 - Lesní cesta do Neslovic - SO03

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 2021 - Lesní cesta do Neslovic - SO03 zadávané zadavatelem Obec Neslovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Neslovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

2021 - Lesní cesta do Neslovic - SO03

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je rekonstrukce stávající lesní cesty kategorie 3L s navýšením kategorie na 1L.
Výsledný povrch bude asfaltový beton.

Předmětem stavby je rekonstrukce lesní cesty typu 3L na lesní cestu typu 1L 4,5/20. V rámci rekonstrukce dojde nejprve k odstranění nánosů na krajnicích, dále k vyrovnání stávajícího povrchu vozovky. Poté dojde k položení dvou nových podkladních vrstev vozovky ze ŠD 0/63 tl. 150 mm. Následně bude položena vrchní podkladní vrstva vozovky ze ŠD 0/32 tl. 150 mm. Následně dojde k položení podkladní vrstva ACO 16 tl. 50 mm. Nakonec bude položena obrusná vrstva z ACO 11 tl. 50 mm. Po obou stranách vozovky budou zřízeny krajnice ze štěrkodrti fr. 0/32 mm. Tyto vrstvy budou vyspádovány do požadovaných příčných sklonů. V rámci stavby dojde také ke zpevnění přilehlých sjezdů do porostu a lesních skladů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 2021 - Lesní cesta do Neslovic - SO03.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 28. 1. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap