Rekonstrukce mostků na Nemochovickém potoku SO 02 – Mostek č. 2

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce mostků na Nemochovickém potoku SO 02 – Mostek č. 2 zadávané zadavatelem Obec Nemochovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Nemochovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce mostků na Nemochovickém potoku SO 02 – Mostek č. 2

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce mostků na Nemochovickém potoku SO 02 – Mostek č. 2“, a to v souladu s projektovou dokumentací a v rozsahu stanoveném v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.
Stavba je rozčleněna na následující stavební objekty:
SO D 100 – rozšíření komunikace
SO D 200 – most
SO D 301 – přeložka vodovodu
SO D 302 – opevnění koryta toku
SO D 400 – Elektro a sdělovací objekty
SO D 500 - přeložka plynovodu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

P21V00002248

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45221119-9, 45233100-0

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Nemochovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 168 209,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 4. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 4. 2021

Lhůta pro podání nabídek

26. 4. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Nemochovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Lubomír Hofírek

Kontaktní e-mail: ou.nemochovice@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 517 369 821

Kontaktní datová schránka: k56b5ub

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce mostků na Nemochovickém potoku SO 02 – Mostek č. 2.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Rekonstrukce mostků na Nemochovickém potoku SO 02 – Mostek č. 2 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Agromeli spol. s r.o. (46980989) Uchazeč 7 954 820,67 Kč vč. DPH
6 574 231,96 Kč bez DPH
EDMA s.r.o. (25558391) Uchazeč 6 569 863,15 Kč vč. DPH
5 429 638,97 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap