Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II zadávané zadavatelem Obec Násedlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Násedlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební práce pro rekonstrukci budovy MŠ Násedlovice. Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy, přístavbu, nástavbu a půdní vestavbu MŠ Násedlovice. Realizací zakázky dojde k navýšení kapacity MŠ Násedlovice z 24 na 45 dětí.
Dále budou vykonávány inženýrské, projekční a jiné služby související s předmětem zakázky (zejména geodetické vytýčení a zaměření, dokumentace skutečného provedení, zpracování provozních řádů, atd.) a technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací – dopracování realizační PD.
Přesný rozsah a obsah předmětu veřejné zakázky je uveden v technických podmínkách, kterými se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí projekt „Stavební úpravy, přístavba, nástavba a půdní vestavba MŠ Násedlovice“ (dále jen jako „projektová dokumentace“), a dále v soupisu stavebních prací s výkazem výměr, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Násedlovice, č.p. 211, parcela č. 241 o výměře 717 m2 v katastrálním území Násedlovice/ 701653, L.V. 10001.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 215 460,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2017

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Luboš Novosad

Kontaktní e-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info

Kontaktní telefon: + 420 775 437 017

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ Násedlovice II.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap