Stavební úpravy kabin TJ Sokol Mochtín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy kabin TJ Sokol Mochtín zadávané zadavatelem Obec Mochtín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Mochtín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy kabin TJ Sokol Mochtín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavby jsou stavební úpravy kabin TJ Sokol Mochtín.
Stavební úpravy a přístavba sportovního objektu, který je umístěný na pozemku st.p. 133 v k.ú. Mochtín, stavba bude přistavěna východním směrem na pozemek par.č. 912/1 v k.ú. Mochtín. Stavba bude umístěna ve vzdálenosti 7,42 m jejího severozápadního rohu od objektu na pozemku st.p. 134 v k.ú. Mochtín a kolmé vzdálenosti severozápadního rohu stavby od hranice pozemku par.č. 1064/1 v k.ú. Mochtín. Stavba bude jednopodlažní nepodsklepená, zastřešená pultovou střechou se sklonem 7°, stavba bude na půdorysu obdélníka o rozměrech 6,60 x 12,80 m, hřebenová hrana střechy bude ve výšce +3,85 m od výškové úrovně podlahy +0,00 m = 434,2 m.n.m., okolní terén bude mít výškovou úroveň - 0,18 m. Svislá nosná konstrukce bude zděná z cihelných bloků, střešní konstrukci tvoří dřevěné vazníky, střešní plášť bude z profilovaného plechu.
Stavba bude napojena na stávající venkovní areálové rozvody inženýrských sítí, stavba nebude
vytápěna.
Dispoziční řešení: šatna rozhodčí, záchodová předsíň - rozhodčí, sprcha - rozhodčí, WC - rozhodčí,
sklad, šatna - hráči, záchodová předsíň - hráči, WC - hráči, pisoár - hráči, sprchy - hráči. Kompozice
prostorového řešení je patrna z přiložené výkresové dokumentace, která je obsažena v příloze č.6
Zadávací dokumentace. Zde je i blíže specifikován předmět veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Mochtín 189/21

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Mochtín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 780 000,- bez DPH (2 153 800,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 3. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 3. 2021

Lhůta pro podání nabídek

22. 3. 2021, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Mochtín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Voráček, starosta

Kontaktní e-mail: starosta@mochtin.cz

Kontaktní telefon: +420601339909

Kontaktní datová schránka: nfbavfn

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy kabin TJ Sokol Mochtín.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy kabin TJ Sokol Mochtín zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PP-Servis Plzeň s.r.o. (26322242) Dodavatel 1 755 146,- Kč vč. DPH
1 450 534,- Kč bez DPH
Stavkon Škára s.r.o. (07820208) Uchazeč 2 078 602,- Kč vč. DPH
1 717 853,- Kč bez DPH
Hadiko s.r.o. (25203801) Uchazeč 2 126 600,- Kč vč. DPH
1 757 521,- Kč bez DPH
FinalKOM s.r.o. (02877155) Uchazeč 2 134 440,- Kč vč. DPH
1 764 000,- Kč bez DPH
Stafis-KT s.r.o. (25219090) Uchazeč 2 146 921,- Kč vč. DPH
1 774 315,- Kč bez DPH
Ing. Rostislav Palát (65576705) Uchazeč 2 347 148,- Kč vč. DPH
1 839 792,- Kč bez DPH
Zetes KT spol s r.o. (20202162) Uchazeč 2 308 988,- Kč vč. DPH
1 908 255,- Kč bez DPH
Rutstav s.r.o. (08300704) Uchazeč 2 345 691,- Kč vč. DPH
1 938 588,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap