Mochtín – oprava MK po výměně uzávěrů vody

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mochtín – oprava MK po výměně uzávěrů vody zadávané zadavatelem Obec Mochtín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Mochtín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mochtín – oprava MK po výměně uzávěrů vody

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o výměnu stávajícího asfaltového povrchu opotřebovaného dopravou a poškozeného překopy po ing. sítích.
Nové sklonové poměry (příčné i podélné) vč. napojení na veškeré navazující pozemky a vjezdy k nemovitostem zůstanou stejné jako stávající tak, aby byl zachován odvod dešťové vody do současných uličních vpustí.
Povrch vozovky bude odfrézován v tloušťce 10 cm. Po odfrézování budou posouzeny příčné překopy a případně provedena sanace, předpoklad 45 m2. V rozšíření na parc.č. 59/12, 62/2 a vjezdech k nemovitostem po pravé straně budou provedeny konstrukční štěrkové vrstvy v celkové tl. 40 cm.
Vyměněna poškozená přídlažba v trase.
Na očištěný povrch bude položeno asf. souvrství: ACL tl.5 cm, spoj. postřik 0,3 kg/m2 a ACO tl. 5 cm.
Veškeré povrchové znaky podzemních sítí budou výškově upraveny do nové nivelety.
Pracovní spáry opatřeny asf. zálivkou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P24V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

Mochtín/480/24

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45233

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Mochtín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 700 000 bez DPH (2 057 000 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 5. 2024

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 5. 2024

Lhůta pro podání nabídek

3. 6. 2024, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Mochtín

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Voráček

Kontaktní e-mail: starosta@mochtin.cz

Kontaktní telefon: 376310325

Kontaktní datová schránka: nfbavf

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mochtín – oprava MK po výměně uzávěrů vody.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Mochtín – oprava MK po výměně uzávěrů vody zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599) Uchazeč 2 118 174,85 Kč vč. DPH
1 750 557,73 Kč bez DPH
COLAS CZ, a.s. (26177005) Uchazeč 1 996 500 Kč vč. DPH
1 650 000 Kč bez DPH
Silnice Klatovy a.s. (45357307) Dodavatel 1 754 995,86 Kč vč. DPH
1 450 409,80 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap