Mešno-Kostel Nejsvětější Trojice-odvodnění + komunikace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Mešno-Kostel Nejsvětější Trojice-odvodnění + komunikace zadávané zadavatelem Obec Mešno. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Mešno

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Mešno-Kostel Nejsvětější Trojice-odvodnění + komunikace

Předmět veřejné zakázky

Kostel Nejsvětější Trojice je evidován jako nemovitá kulturní památka. Stavební úpravy se týkají okolí kostela. Jedná se o svedení dešťových vod z objektu kostela do stávající kanalizace, snížení hladiny spodní vody a komunikace se zpevněným a nezpevněným povrchem.Zemní práce budou prováděny na území s možnými archeologickými nálezy.

Rozsah a kvalita předmětu zakázky je vymezena v zadávací dokumentaci k výběrovému řízení zpracované projektantem Zdeňkem Varvařovským v roce 2016.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

01/17

Podrobná charakteristika zakázky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45

Místo plnění veřejné zakázky

Mešno

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 2. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 2. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 4. 2017, 19:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Mešno

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vladimír Petr

Kontaktní e-mail: obec@mesno.cz, petr.mesno@seznam.cz

Kontaktní telefon: 725 823 312

Kontaktní datová schránka: e2tbrvc

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Mešno-Kostel Nejsvětější Trojice-odvodnění + komunikace.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky 24. 2. 2017 Zobrazit
Výzva k podání nabídky 24. 2. 2017 Zobrazit
Výzva k podání nabídky 24. 2. 2017 Zobrazit
Smlouva o dílo 22. 6. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap