Revitalizace Medlovického potoka v k.ú. Medlovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace Medlovického potoka v k.ú. Medlovice zadávané zadavatelem Obec Medlovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Medlovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace Medlovického potoka v k.ú. Medlovice

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o revitalizaci vodního toku a zbudování přilehlých vodních tůní mokřadního charakteru. Předmětem díla je obnova stávajícího toku, dojde k rozvolnění toku do podoby meandrujícího koryta v údolní nivě, délka revitalizovaného koryta bude po dokončení stavby celkem 2057 m namísto cca 1978 m původního napřímeného toku. Tvar koryta bude ve dně miskovitý šířky cca 1,5 – 2,0 m, se sklony svahu cca 1:2 – 1:2,5 - 1:3, v úseku nad balvanitými skluzy bude koryto rozšířeno až na cca 4 m ve dně. Celková šířka koryta mezi břehovými hranami se bude dle situace pohybovat od 10 – 22 m. Revitalizováno bude tedy stávající koryto potoka, které bude proplétat údolní nivu. Zlepší se regulace vodních poměrů s cílem zadržování vody v krajině

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45246200-5, 45112000-5, 77310000-6, 71250000-5

Místo plnění veřejné zakázky

k.ú. Medlovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 985 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9 497 547,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 7. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 7. 2015

Lhůta pro podání nabídek

28. 7. 2015, 15:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace Medlovického potoka v k.ú. Medlovice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap