Oprava MK Konopiště na p.č. 521/2, 630, 631 v KÚ Lipovice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava MK Konopiště na p.č. 521/2, 630, 631 v KÚ Lipovice zadávané zadavatelem Obec Lipovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lipovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava MK Konopiště na p.č. 521/2, 630, 631 v KÚ Lipovice

Předmět veřejné zakázky

Jedná se o opravu místní komunikace MOK/4,0/3,0/40 v místní části Konopiště v k.ú. Lipovice:
Stávající komunikace trpí značným množstvím trvalých deformací a poruch. Tyto poruchy jsou dány jednak stářím konstrukcí, které jsou již za horizontem své životnosti. A také častými zásahy do konstrukcí za účelem opravy nebo uložení inženýrských podzemních sítí.
Mezi nejčastější poruchy patří:
- Kaverny v povrchu vozovky – ztráta hmoty
- Výtluky – ztráta hmoty
- Vysprávky po opravách nebo výstavbách inženýrských sítí
- Olamování okrajů vozovky – trhliny a deformace
- Vyjeté koleje – deformace
- Místní pokesy a hrboly – deformace

Opravou komunikace se zvýší její únosnost, životnost a dojde také ke značnému zlepšení komfortu dopravy jak pro automobil, tak i pro pěší. Provedením této opravy dojde také k podstatnému zvýšení bezpečnosti provozu.
Stávající konstrukce vozovky v úseku 01 a 03 je tvořena vrstvou penetračního makadamu tl. 10 cm a podkladní vrstvou štěrkodrti tl.10 cm. V úseku 02 je konstrukce z asfaltového betonu v tloušťce 30-50 mm a podkladní vrstvou ze štěrkodrti 0/63. Podkladní vrstva, původně tvořena štěrkodrtí je v současnosti značně znečištěna hlinitými příměsemi a již nedokáže přenášet zatížení do podloží.
Nové konstrukční souvrství bude tvořeno v úseku 01 a 03 podkladní vrstvou RS ŠD 0-63 krytem z asfaltobetonových hutněných vrstev /ACO a ACP/. V úseku 02 bude provedena pouze obrusná vrstva z ACO 11.

Detailní informace /tj. technická zpráva, výkresová dokumentace atd./ jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro ohlášení stavby, která je k dispozici na vyžádání u zadavatele.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.obeclipovice.cz/index.php?id=795&action=detail&nid=9913&lid=cs&oid=4335306

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Lipovice, Konopiště, okr. Prachatice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

599 461,- bez DPH (725 348,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

1. 8. 2016, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Lipovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Anna Píchová

Kontaktní e-mail: podatelna@obeclipovice.cz

Kontaktní telefon: 605265425

Kontaktní datová schránka: s9xed2a

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava MK Konopiště na p.č. 521/2, 630, 631 v KÚ Lipovice.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
mapa 1 29. 6. 2016 Zobrazit
mapa2 29. 6. 2016 Zobrazit
Doplňující informace 15. 7. 2016 Zobrazit
písemná zpráva zadavatele 15. 8. 2016 Zobrazit
smlouva o dílo 15. 8. 2016 Zobrazit
doložení zadávacího řízení 15. 8. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap