Stavební úpravy objektu základní školy Libhošť č.p. 90, k.ú. Libhošť - střecha

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy objektu základní školy Libhošť č.p. 90, k.ú. Libhošť - střecha zadávané zadavatelem Obec Libhošť. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libhošť

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy objektu základní školy Libhošť č.p. 90, k.ú. Libhošť - střecha

Předmět veřejné zakázky

Stavební práce při stavebních úpravách objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, na pozemku parc.č. st. 91/2, v k.ú. Libhošť, spočívající v rekonstrukci krovové soustavy, výměně střešního pláště a dodávce a montáži hromosvodu.
Práce budou prováděny v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Jiřím Bednářem, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice.

Poznámka

Zakázka je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

F2017-016307

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

obec Libhošť

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 979 225,- bez DPH (2 394 862,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 306 641,65 bez DPH (1 581 036,40 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 363 306,- bez DPH (1 649 601,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 8. 2017, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Obec Libhošť, starostka obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Helena Šimíčková

Kontaktní e-mail: obec@libhost.cz, starosta@libhost.cz

Kontaktní telefon: 556 730 319, 734 578 134

Kontaktní datová schránka: zgcwtb9

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy objektu základní školy Libhošť č.p. 90, k.ú. Libhošť - střecha.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy objektu základní školy Libhošť č.p. 90, k.ú. Libhošť - střecha zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BOLDI STAV s.r.o. (03771997) Dodavatel 1 581 036,40 Kč vč. DPH
1 306 641,65 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap