Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, Kanalizační systém BJ a OBA

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, Kanalizační systém BJ a OBA zadávané zadavatelem Obec Libhošť. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libhošť

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, Kanalizační systém BJ a OBA

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je stavba další části vodního díla "Kanalizace a ČOV Libhošť", konkrétně části "b" 2.etapy této stavby, která zahrnuje stavbu gravitačního kanalizačního systému BJ a OBA. V rámci této stavby je zrušen původně navržený výtlak splaškových vod V-BJ a částečně upravena trasa kanalizačního systému BJ, nově položen navržený sběrač OBA, který je propojen se stokou OB, již realizovanou v části "a" 2.etapy stavby. Celý systém je před objektem ČOV zokruhován napojením do hlavní kmenové stoky "A", realizované v rámci 1.etapy výstavby kanalizace.

Externí odkaz na bližší informace

Kontaktní osoba: Miroslav Švancar, tel. +420 773909080, +420 596117046, e-mail: svancar@seller-moravia.eu

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 506952

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

PR15VZ000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7, 90400000-1, 45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Libhošť

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 289 417,- bez DPH (19 710 194,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 3. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 3. 2015

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Helena Šimíčková, ing.

Kontaktní e-mail: starostka@libhost.cz

Kontaktní telefon: +420 734578133

Kontaktní datová schránka: zgcwtb9

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, Kanalizační systém BJ a OBA.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 17. 3. 2015 Zobrazit
Zadávací dokumentace 17. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 - Obsah nabídky 17. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 17. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 - Subdodavatelé 17. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 4 - Vzor smlouvy 17. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace 17. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 7 - Obchodní podmínky 17. 3. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 - slepý rozpočet + výkaz výměr 17. 3. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace k zadávacím podmínkám 19. 3. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 1 - projektová dokumentace 19. 3. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám 20. 3. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám 26. 3. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace č. 4 k zadávacím podmínkám 1. 4. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 4 - Rekapitulace nákladů - slepý 1. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám 8. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace č. 6 k zadávacím podmínkám 13. 4. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 6 - Vzor smlouvy 13. 4. 2015 Zobrazit
Dodatečná informace č. 7 k zadávacím podmínkám 15. 4. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 24. 7. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo 24. 7. 2015 Zobrazit
Příloha k SoD - rekapitulace nákladů 24. 7. 2015 Zobrazit
Příloha k SoD - rozpočet SO 0122 (kanalizační systém BJ) 24. 7. 2015 Zobrazit
Příloha k SoD - rozpočet SO 0126 (kanalizační systém OBA) 24. 7. 2015 Zobrazit
Příloha k SoD - rozpočet Veřejné části přípojek 24. 7. 2015 Zobrazit
Příloha k SoD - seznam subdodavatelů 24. 7. 2015 Zobrazit
Předběžný časový harmonogram 24. 7. 2015 Zobrazit
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 15. 1. 2016 Zobrazit
Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 15. 1. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, Kanalizační systém BJ a OBA zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Eurovia CS, a.s. (45274924) Dodavatel 11 131 505,11 Kč vč. DPH
9 199 591,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap