Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, kanalizační systém B a OB, dokončení ČOV

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, kanalizační systém B a OB, dokončení ČOV zadávané zadavatelem Obec Libhošť. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libhošť

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, kanalizační systém B a OB, dokončení ČOV

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dostavba kanalizace a ČOV v obci Libhošť, dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 7 zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky jsou stavební práce na kanalizaci a ČOV v obci Libhošť. Mají řešit odkanalizování a likvidaci splaškových odpadních vod z části zástavby v obci Libhošť.
V severovýchodní části obce Libhošť byla vybudována v rámci 1. etapy stavby v letech 2005-2007 splašková kanalizace a ČOV s celkovou kapacitou pro cca 1600 EO. Čistírna odpadních vod je stavebně dokončena, technologicky je vybavena její polovina (1. linka) pro cca 800 EO, která zajišťuje čištění pro nemovitosti připojené v rámci 1. etapy stavby. 2. etapa stavby, předmět veřejné zakázky, zajistí připojení další části obce na ČOV, včetně dokončení technologické části (2. linky) ČOV.
Kromě drobných stavebních úprav v areálu ČOV (zřízení suché podzemní čerpací jímky) a celkového dovybavení ČOV technologickým zařízením pro spuštění 2. etapy, zahrnuje předmět VZ řešení úprav původně navrženého kanalizačního systému B a nově navržený kanalizační systém OB.

Součástí stavebních prací na stavbě „Kanalizace a ČOV Libhošť – 2.etapa. Kanalizační systém B a OB, dokončení ČOV“, není žádné řešení kanalizačních odbočení z hlavních kanalizačních systémů (z hlavních stok a sběračů). Jejich zobrazení ve výkresové části dokumentace má pouze informativní a orientační charakter.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

90400000-1, 45232421-9, 45232400-6, 45232420-2

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území Obce Libhošť

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

39 681 800,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 11. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 11. 2012

Lhůta pro podání nabídek

4. 12. 2012, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Libhošť - 2. etapa, kanalizační systém B a OB, dokončení ČOV.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap