Kanalizace a ČOV Libhošť - 1. etapa. Doplnění stokové sítě ve 4 lokalitách.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Libhošť - 1. etapa. Doplnění stokové sítě ve 4 lokalitách. zadávané zadavatelem Obec Libhošť. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libhošť

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kanalizace a ČOV Libhošť - 1. etapa. Doplnění stokové sítě ve 4 lokalitách.

Předmět veřejné zakázky

Stavba má vyřešit odkanalizování a likvidaci splaškových odpadních vod v další části zástavby v obci Libhošť. Předmětem plnění je odvedení splaškových odpadních vod z 18 RD s cca 60 EO v Libhošti a jejich napojení do stávající splaškové kanalizace. Materiálem potrubí kanalizace je PP DN 250 mm, SN10 a materiálem přípojek je PVC KG DN 150, SN8. Součástí stavebních prací jsou i krátké úseky přeložek stávající dešťové kanalizace v místě kolize s navrženou splaškovou kanalizací z potrubí PVC DN 300, v délce 93 m.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

stavební práce 45000000-7, kanalizace 90400000-1 a stavební práce na výstavbě kanalizace 45232400-6

Místo plnění veřejné zakázky

Libhošť

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 626 600,- bez DPH (4 388 186,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 160 000,- bez DPH (2 613 600,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 11. 2015

Lhůta pro podání nabídek

12. 1. 2016, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: starostka obce

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Helena Šimíčková

Kontaktní e-mail: starosta@libhost.cz

Kontaktní telefon: 556 730 319

Kontaktní datová schránka: zgcwtb9

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Libhošť - 1. etapa. Doplnění stokové sítě ve 4 lokalitách..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 24. 11. 2015 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 24. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č. 1 - Obsah nabídky 24. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky 24. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č. 3 - Subdodavatelé 24. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č.4 - Vzor smlouvy 24. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace 24. 11. 2015 Zobrazit
Příloha č. 6 - Výkaz výměr 24. 11. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám 30. 11. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám 8. 12. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 2 - Výkazy výměr 8. 12. 2015 Zobrazit
Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám 14. 12. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 3 - Výkaz výměr - Lokalita 1 14. 12. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 3 - Výkaz výměr - Lokalita 2 14. 12. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 3 - Výkaz výměr - Lokalita 3 14. 12. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 3 - Výkaz výměr - Lokalita 4 14. 12. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 3 - Výkaz výměr - Rekapitulace nákladů 14. 12. 2015 Zobrazit
Příloha DI č. 3 - Výkaz výměr - veřejné části kanalizačních přípojek 14. 12. 2015 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 31. 3. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo 31. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 31. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 2 - Subdodavatelské schéma 31. 3. 2016 Zobrazit
Příloha č. 3 - Časový harmonogram stavby 31. 3. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Kanalizace a ČOV Libhošť - 1. etapa. Doplnění stokové sítě ve 4 lokalitách. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
LXM Group a.s. (25849832) Dodavatel 2 613 600,- Kč vč. DPH
2 160 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap