VZ na zpracovatele PD na chodníky - Obec Libenice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VZ na zpracovatele PD na chodníky - Obec Libenice zadávané zadavatelem Obec Libenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VZ na zpracovatele PD na chodníky - Obec Libenice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výběr dodavatele pro zpracování projektové dokumentace výstabu chodníků v Obci Libenice. Rozsah předmětu zakázky je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (společné řízení, nebo územní a stavební řízení – dle požadavku SÚ) vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a vč. inženýringu (tedy vč. vyřízení stavebního povolení). Zadavatel dále požaduje nacenění vypracování PD ve stupni Dokumentace pro provádění staveb s tím, že si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to tak, že si zadavatel vyhrazuje právo (analogicky jako je zákonná úprava v §100 zákona č. 134/2016 Sb.) rozsah plnění smlouvy snížit o cenu dokumentace pro provádění stavby, tedy jí nerealizovat. Rozsah předmětu zakázky je definován v příloze č. 4 Zadávací dokumentace a ve Výkazu výměr (příloha č. 2 ZD).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

496 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2023

Lhůta pro podání nabídek

2. 8. 2023, 18:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Lapeš

Kontaktní e-mail: lapes@tntconsuting.cz

Kontaktní telefon: 776637077

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VZ na zpracovatele PD na chodníky - Obec Libenice.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap