Rekonstrukce redukční stanice pro úpravnu vody

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce redukční stanice pro úpravnu vody zadávané zadavatelem Obec Libenice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Libenice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce redukční stanice pro úpravnu vody

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce redukční stanice pro úpravnu vody. Vzhledem k havarijnímu stavu současného vystrojení je nutná výměna všech armatur a tvarovek. Dimenze DN 50 zůstane zachována. Tento profil je dostatečný pro provedeníprůtoku Qhod = 1,5 l/s. Všechny stávající prvky budou demontovány. Před i za obvodovou zdí armaturní šachty, tedy na vstupu i výstupu přívodního potrubí, bude odkopána zemina v délce cca 1,5 – 2 m, a bude provedena výměna potrubí z každé strany. Nové potrubí bude z vnější strany přikotveno k obvodové zdi. V té bude zvětšen stávající otvor na velikost pro osazení chráničky DN 150 u vstupní části potrubí PVC DN 80, a DN 200 u výstupní části potrubí Ocel DN 100. Prostupy budou utěsněny segmentovým těsněním.
- Na přívodním potrubí (vstupní část) bude osazen hydrant pro možnost odkalení.
- Kromě UV zářiče dojde k výměně všech stávajících armatur a tvarovek. Manometry budou již
- součástí redukčního a pojistného ventilu.
- Nový vodoměr bude vybaven dálkovým přenosem.
- Více viz Projektová dokumentace (Příloha č. 4 ZD) a Soupis materiálu (Příloha č. 2 Výzvy). Dotčené pozemky par. č. 518 v k.ú. Libenice.
- Technická a materiální specifikace parametrů předmětu díla je uvedena v příloze č. 2 (Soupis materiálu) a příloze č. 4 (projektová dokumentace) této zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 7. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 7. 2023

Lhůta pro podání nabídek

2. 8. 2023, 18:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TNT Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martin Lapeš

Kontaktní e-mail: Lapes@tntconsulting.cz

Kontaktní telefon: 776637077

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce redukční stanice pro úpravnu vody.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap