Základní škola Lelekovice - přístavba základní školy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Základní škola Lelekovice - přístavba základní školy zadávané zadavatelem Obec Lelekovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Základní škola Lelekovice - přístavba základní školy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací podrobně vymezených v Dokumentaci pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále také „projektová dokumentace“) vypracované Architektonickou kanceláří Burian – Křivinka, Kalvodova 13, 602 00 Brno, odpovědný projektant Ing.arch. Gustav Křivinka, Podemlýn 213/31, 664 31 Lelekovice, IČO: 152 00 841, autorizace ČKA 00 284 a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. c) zákona určuje elektronický nástroj pro podání nabídek, kterým je Národní elektronický nástroj NEN: https://nen.nipez.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45214210-5; 45261000-4

Místo plnění veřejné zakázky

katastrální území obce Lelekovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

16 395 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

30. 4. 2019, 23:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Kopecký

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Základní škola Lelekovice - přístavba základní školy.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap