Rekonstrukce veřejného osvětlení – ulice Hlavní a Poňava v Lelekovicích – II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce veřejného osvětlení – ulice Hlavní a Poňava v Lelekovicích – II. etapa zadávané zadavatelem Obec Lelekovice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce veřejného osvětlení – ulice Hlavní a Poňava v Lelekovicích – II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, tj. nová, trvalá stavba kabelových rozvodů NN a souvisejících stožárů pro lampy VO, v souběhu s kabely NN bude umístěno i telekomunikační vedení pro místní rozhlas, podrobně vymezených v Dokumentaci stavby (DUR/DPS) vypracované Bc. Ondřejem Pokorným, odpovědný projektant Ivan Vávra, Projektová činnost ve výstavbě, ČKAIT 1006804, IČ 62117866, DIČ CZ6702060651, tel.: +420 603 170 423, email: ivan.vavra@kabel-projekt.cz, D.S.: edrvmsw a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou součástí návrhu smlouvy o dílo, jež je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.

Poznámka

Uzavřené zadávací řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45316100-6; 31527200-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Lelekovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 127 519,14 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 6. 2022

Lhůta pro podání nabídek

18. 7. 2022, 17:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Financování projektů z fondů EU

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Stanislav Kopecký

Kontaktní e-mail: s.kopecky@volny.cz

Kontaktní telefon: 603878739

Kontaktní datová schránka: tqbcd9n

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce veřejného osvětlení – ulice Hlavní a Poňava v Lelekovicích – II. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 27. 11. 2022 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap